• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مشکوک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمشکوک، مکلف به یا تکلیف متعلق شک است.


۱ - تعریف

[ویرایش]

مشکوک، در اصطلاح اصولی، یعنی آن چه که شک اصولی (شک و ظن غیر معتبر) به آن تعلق گرفته است. به طور کلی، در بحث اصول عملی، برای مشکوک تقسیماتی آورده شده است؛ در یک نگاه، مشکوک، یا اصل تکلیف است یا مکلف به، و در نگاه دیگر، مشکوک، حکم کلی، یا حکم جزئی و یا مصداق خارجی است.
از هر یک از این اقسام، در اصول، با عنوان شک در تکلیف ، شک در مکلف به و یا شبهه حکمی ، شبهه موضوعی و شبهه مصداقی ، بحث می‌شود.
[۱] علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، مغنیه، محمد جواد، ص۲۵۱.
[۲] اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۲، ص۲۵۰.


۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، مغنیه، محمد جواد، ص۲۵۱.
۲. اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۲، ص۲۵۰.


۳ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۷۳۶، برگرفته از مقاله «مشکوک».    جعبه ابزار