• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

محمد بن عبدالله لاحقی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعبدالله محمد بن عبدالله بن عمر لاحقی (زنده در ۲۵۰ق)، از راویان شیعه که از امام رضا (علیه‌السّلام) روایت نقل کرده است.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعبدالله محمد بن عبدالله بن عمر بن مسلم لاحقی صفار، نجاشی می‌گوید: وی از راویان امام رضا (علیه‌السّلام) بوده و نسخه‌ای به صورت باب بندی شده و در حجمی بزرگ از خود بر جای گذاشته است. این کتاب را که به کتاب حلبی شباهت دارد، ابوعبدالله لاحقی در سال ۲۵۰ق برای احمد بن محمد بن عیسی بن عراد خوانده است. همچنین احمد بن محمد بن عیسی در سال ۲۴۴ق در بصره از لاحقی حدیث شنیده است.
[۲] قیروانی، حسن بن رشیق، العمده، ص۲۹۴.
از این کتاب به نسخة الرضا (علیه‌السّلام) تعبیر شده است. سید‌ هاشم بحرانی او را صفار بصری نامیده و می‌گوید که از محمد بن عماره سکری روایت کرده
[۴] بحرانی، سید‌هاشم، مدینة المعاجز، ج۲، ص۳۸۱.
و خطیب بغدادی آورده است که عمر بن احمد بن روح ساجی در بغداد از او حدیث فرا گرفته و سمعانی از گفته خطیب چنین برداشت کرده که صفار لاحقی اهل بغداد بوده است.
[۱۳] استرآبادی، محمد بن علی، منهج المقال، ص۳۰۳.


۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ص۳۶۶.    
۲. قیروانی، حسن بن رشیق، العمده، ص۲۹۴.
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۲۴، ص۱۵۰.    
۴. بحرانی، سید‌هاشم، مدینة المعاجز، ج۲، ص۳۸۱.
۵. خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، ج۳، ص۴۸.    
۶. سمعانی، عبدالکریم بن محمد، الانساب، ج۱۳، ص۴۵۱.    
۷. حلی، حسن بن علی، رجال ابن داوود، ص۱۷۶.    
۸. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۲، ص۱۴۳.    
۹. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۷، ص۷۵.    
۱۰. تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج۹، ص۳۸۱.    
۱۱. نمازی شاهرودی، علی، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۷، ص۱۸۲.    
۱۲. خوئی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۷، ص۲۵۸.    
۱۳. استرآبادی، محمد بن علی، منهج المقال، ص۳۰۳.
۱۴. جزایری، عبدالنبی، حاوی الاقوال، ج۴، ص۲۶۲.    
۱۵. حسینی تفرشی، سید مصطفی، نقد الرجال، ج۴، ص۲۵۱.    


۳ - منبع

[ویرایش]

• پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۷۳۶، برگرفته از مقاله «محمد لاحقی».


جعبه ابزار