• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

متوکل عباسی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمتوکل عباسی در بین سالهای ۲۳۲-۲۴۷ق حکومت می‌کرد. او نیز خدماتی در مورد حرمین شریفین انجام داده است.متوکل به سال ۲۳۶ق. مقام ابراهیم را با طلا آراست.
[۳] صباغ، محمد بن احمد، تحصیل المرام، ج۱، ص۲۲۸.
به سال ۲۴۱ق. در پی دریافت اخباری درباره وخامت اوضاع ساختمان کعبه و برخی از مکان‌های دینی مکه ، گروهی از صنعتگران و معماران را همراه اموال بسیار به سرپرستی اسحق بن سلمه به مکه گسیل کرد. عملیات عمرانی آن‌ها پس از یک سال به سال ۲۴۲ق. پایان یافت.
[۴] ابن فهد، عمر بن محمد، اتحاف الوری، ج۲، ص۳۱۴.
[۵] ابن فهد، عمر بن محمد، اتحاف الوری، ج۲، ص۳۲۲.

همچنین به سال ۲۴۶ ق. متوکل دستور داد که مشعرالحرام و مشاعر دیگر که روشنایی‌شان با روغن و نفت تأمین می‌گشت، با شمع روشن شوند.
[۶] ابن فهد، عمر بن محمد، اتحاف الوری، ج۲، ص۳۲۶.
برای چهار خلیفه میان متوکل و معتمد (منتصر، مستعین، معتز، مهتدی) خدماتی در حرمین ثبت و گزارش نشده است. این شاید به سبب ضعف و ناپایداری حکومتشان بوده باشد.


۱. ازرقی، محمد بن عبد الله، اخبار مکه، ج۲، ص۳۶.    
۲. ابن ضیاء، محمد، تاریخ مکة المشرفه، ج۱، ص۱۳۰-۱۳۱.    
۳. صباغ، محمد بن احمد، تحصیل المرام، ج۱، ص۲۲۸.
۴. ابن فهد، عمر بن محمد، اتحاف الوری، ج۲، ص۳۱۴.
۵. ابن فهد، عمر بن محمد، اتحاف الوری، ج۲، ص۳۲۲.
۶. ابن فهد، عمر بن محمد، اتحاف الوری، ج۲، ص۳۲۶.حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت، برگرفته از مقاله «بنی‌ عباس» تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۴/۲۶.    


جعبه ابزار