• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قوانین مقاله نویسی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعنوان اصلی مقاله نامی است که مقاله‌ی شما با آن نام در سامانه‌ی ویکی‌فقه ذخیره می‌شود.
• عنوان مقاله باید با نویسه‌های فارسی نوشته شود.
• نباید اسامی خاص به زبان فارسی ترجمه گردند. مثلاً نباید «ابن سینا» به «پسر سینا» ترجمه شود.
• برای ساختن مقاله‌ی جدید با استفاده از روش یاد شده مطمئن شوید که صفحه‌کلید شما ی و ک را عربی (به شکل ي و ك) نمی‌زند.
• در عنوان مقاله نباید از نویسه‌های خاص (#،$،&،• و...) استفاده کرد.
• در عنوان اصلی مقاله نباید از اعراب (زبر و زیر و پیش و تشدید) استفاده شود.
• برای تسهیل جستجو «ی روی ه‍» (مثال: خانهٔ) نیز در عنوان مقاله‌ها نمی‌آید.
• تا جای ممکن در عنوان مقاله کلمه جمع بسته نشود. مثلا درست:بادبادک غلط:بادبادک‌ها
• در صورتی که کلمه‌ای به‌ناچار در عنوان با «ها» جمع بسته شده باشد، «ها» با فاصلهٔ مجازی نوشته می‌شود؛ درست: عادل‌ها، غلط: عادلها، عادل‌ها.هر مقاله با توضیحی در یک یا چند بند (بسته به طول کل مقاله) شروع می‌شود. در مقاله‌های بلندتر مقاله به زیرعنوان‌هایی/بخش‌هایی کوچکتر تقسیم می‌شود. چیدمان یک مقالهٔ عادی به صورت زیر است.

توضیح ابتدایی
== بخش نخست == /
=== زیربخش نخست === |
. |
. | متن اصلی
. |
== بخش چندم == |
=== زیربخش چندم === \
== پانویس ==
== منابع ==
در حد امکان باید از نوشتن مقاله‌های طولانی اجتناب کرد. مقاله را تلخیص کنید و باعناوین مناسب، پاراگراف‌ها را از هم جدا کنید تا خواننده احساس خستگی نکند.در انتخاب عنوان مقاله دقت کنید تا عنوان مقاله جنبه کلید واژه داشته باشد بنابراین از عناوین طولانی و مرکب باید اجتناب کرد مثلا در فقه عناوینی مانند غسل، وضو، تیمم، اجاره، بیع عناوین مناسبی هستند اما عناوینی مانند «اختلاف در ماهیت اجاره» عنوان مناسبی نیست.در ابتدای مقاله یک بند (پاراگراف) به عنوان مقدمه می‌آید که کلیت مقاله در آن نوشته می‌شود.اصطلاح‌هایی که در یک نوشته بکار می‌رود را «لینک‌دار» کنید. برای لینک‌دار کردن اصطلاح از

دو براکت در اول
و
دو براکت در آخر

استفاده نمایید.در این قسمت توضیحات اضافه (و نیز مأخذ) ذکر می‌شود.
برای ایجاد پاورقی، در قسمت مورد نظر در متن اصلی مقاله دستور
منبع: نشانه
را وارد می‌کنید و در بخش پانویس
منبع: پاورقی
را وارد می‌کنید. در این صورت با کلیک روی علامت ^ از متن به پاورقی و برعکس منتقل می‌شوید. برای دیدن راهنمای کامل استفاده به رجوع کنید.جعبه ابزار