• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قمار (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمقالات مرتبط: قِمار (لغات‌قرآن).


از عناوین و موضوعات مطرح شده در آیات قرآن، «قمار» است.قمار (به كسر قاف) در لغت به معناى غلبه يكى بر ديگرى در بازى قمار است، نيز به معناى گرو گذاشتن در بازى با آلات معروف برد و باخت است‌ و در اصطلاح فقه به مطلق گرو گذاشتن و غير آن در مقابل عوض، تعريف شده است.
در اين عنوان آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از واژه‌هاى «الميسر» و «ازلام» استفاده شده است.


آثار قمار (قرآن)، ابزار قمار (قرآن)، اجتناب از قمار (قرآن)، احکام قمار (قرآن)، پرسش از قمار (قرآن)، پلیدی قمار (قرآن)، تاریخ قمار (قرآن)، تحریم قمار (قرآن)، حقیقت قمار (قرآن)، ضرر قمار (قرآن)، قمار با ازلام (قرآن)، قمار با شطرنج (قرآن)، قمار با نرد (قرآن)، قمار قبل از تحریم (قرآن)، کیفر قمار (قرآن)، گناه قمار (قرآن)، مقایسه فواید قمار (قرآن)، موارد قمار (قرآن)، ناپسندی قمار (قرآن).


۱. قیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر، ص ۲۶۶، «قمر».    
۲. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج ۳، ص ۵۴۷، «ق م ر».    
۳. انصاری، مرتضی، المکاسب، ج ۱، ص ۶۲.    مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲۳، ص۴۴۶، برگرفته از مقاله «قمار»    


رده‌های این صفحه : قمار | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار