• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

علی‌ بن ‌حسان ‌واسطی ‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالحسین علی بن حسان واسطی، معروف به منمّس از محدثان موثق شیعه و از اصحاب امام جواد (علیه‌السّلام) که از امام صادق، امام رضا و امام جواد (علیهم‌السّلام) روایت نقل کرده است.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالحسین علی بن حسان منمّس واسطی خزاز را به خاطر قد کوتاهش منمّس لقب داده بودند. ابوالحسین از محدثان شیعه بود که بیش از صد سال عمر کرد. او صحابی امام جواد (علیه‌السّلام) بود و از امام صادق، امام رضا و امام جواد (علیهم‌السّلام) و همچنین از علی بن حسین عبیدی و موسی بن بکر روایت دارد. محمد بن حسن صفار، حسن بن موسی خشاب، احمد بن ابی عبدالله برقی و‌ هارون بن مسلم از او روایت کرده‌اند. علامه حلی می‌گوید: ابن غضائری وی را فردی بسیار موثق دانسته است. منمّس دارای کتابی است که عده‌ای از شیعیان آن را روایت کرده‌اند، اما از نام و موضوع آن چیزی ذکر نشده است.

۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ص۲۷۶.    
۲. شیخ طوسی، رجال الطوسی، ص۴۰۴.    
۳. نمازی شاهرودی، علی، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۵، ص۳۲۶-۳۲۷.    
۴. کشی، محمد بن عمر، اختیار معرفة الرجال، ص۲۴۸.    
۵. کشی، محمد بن عمر، اختیار معرفة الرجال، ص۳۲۱.    
۶. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۱، ص۵۶۴.    
۷. علامه حلی، خلاصة الاقوال، ص۱۸۲.    
۸. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ص۲۷۶.    
۹. شیخ طوسی، الفهرست، ص۹۳.    
۱۰. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۳۱، ص۴۹.    
۱۱. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۳، ص۲۶۱.    
۱۲. تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج۷، ص۳۹۹.    
۱۳. استرآبادی، محمد بن علی، منهج المقال، ص۲۲۸.    
۱۴. حسینی تفرشی، سید مصطفی، نقد الرجال، ج۳، ص۲۴۰.    
۱۵. کاظمی، محمدامین، هدایة المحدثین، ص۱۱۶.    
۱۶. مجلسی، محمدباقر، الوجیزه، ص۲۳۹.    


۳ - منبع

[ویرایش]

• پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۵۵۸، برگرفته از مقاله «علی منمّس».


جعبه ابزار