• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شریعت (لغات‌قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

شریعت: (شَرِیْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ)
«شریعت» از مادّه‌ «شَرْع» راهی است که برای رسیدن به آب در کنار نهرهایی که سطح آب، از ساحل نهر، پایین‌تر است احداث می‌کنند؛ سپس به هر راهی که انسان را به مقصد و مقصودش می‌رساند اطلاق شده است. به کار گرفتن این تعبیر در مورد آئین حق، به خاطر آن است که انسان را به سرچشمه وحی و رضایت الهی و سعادت جاویدان که همچون آب حیات است می‌رساند؛ این واژه، یک بار در قرآن به کار رفته و تنها در مورد اسلام است.(ثُمَّ جَعَلْنَاکَ عَلَی شَرِیعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاء الَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ) (سپس تو را بر شریعت و آیین حقی قرار دادیم؛ از آن پیروی کن و از هوس‌های کسانی که آگاهی ندارند پیروی مکن)
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می‌فرماید: کلمه شریعه به معنای طریق و راهی است که آدمی را به لب آب می‌رساند و کلمه امر در اینجا به معنای امر دین است و معنای جمله این است که: بعد از آنکه به بنی اسرائیل دادیم آنچه را که دادیم، تو را بر طریقه خاصی از امر دین الهی قرار دادیم و آن عبارت است از شریعت اسلام که رسول اسلام و امتش بدان اختصاص یافتند. (دیدگاه شیخ طبرسی در مجمع البیان: )


۱. جاثیه/سوره۴۵، آیه۱۸.    
۲. راغب اصفهانی، حسین، المفردات، ط دارالقلم، ص۴۵۰.    
۳. ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج۳، ص۲۶۲.    
۴. طریحی نجفی، فخرالدین، مجمع البحرین، ت الحسینی، ج۴، ص۳۵۲.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۱، ص۲۶۸.    
۶. جاثیه/سوره۴۵، آیه۱۸.    
۷. مکارم شیرازی، ناصر، ترجمه قرآن، ص۵۰۰.    
۸. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی، ج۱۸، ص۲۵۳.    
۹. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ج۱۸، ص۱۶۶.    
۱۰. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ترجمه محمد بیستونی، ج۲۲، ص۳۵۱.    
۱۱. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ج۹، ص۱۱۴.    مکارم شیرازی، ناصر، لغات در تفسیر نمونه، برگرفته از مقاله «شریعت»، ص۳۱۲.    


رده‌های این صفحه : لغات سوره جاثیه | لغات قرآن
جعبه ابزار