سجده (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز افعالی که در هنگام عبادت خداوند انجام می‌شود، سجده کرده است.


معنای سجده

[ویرایش]

سجده در اصل به معناى خم شدن و فروتنی است و در اصطلاح‌ به معناى تذلّل و عبادت براى خداوند است. سجده بر دو گونه است: سجده اختيارى كه مختصّ انسان است و سجده تسخيرى كه سجده حیوانات، جمادات و گیاهان و نيز انسان مى‌باشد. سجده در انسان، قرار دادن پیشانی بر زمین است.
در اين مدخل آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از واژه‌هاى‌ «سجد»، «خَرَّ» و مشتقّات آنها استفاده شده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

آثار سجده (قرآن)، اخلاص در سجده (قرآن)، ارزش سجده (قرآن)، پاداش سجده (قرآن)، تداوم سجده (قرآن)، تلاوت آیات در سجده (قرآن)، حقیقت سجده (قرآن)، حکم سجده (قرآن)، دعوت به سجده (قرآن)، ذکر سجده (قرآن)، زمینه‌های سجده (قرآن)، سجده بر آدم (قرآن)، سجده برای بت (قرآن)، سجده برای خدا (قرآن)، سجده برای خورشید (قرآن)، سجده برای غیر خدا (قرآن)، سجده برای ماه (قرآن)، سجده برای یوسف (قرآن)، سجده در ادیان (قرآن)، سجده در بیت‌المقدس (قرآن)، سجده در دین ابراهیم (قرآن)، سجده در دین اسماعیل (قرآن)، سجده در رؤیا (قرآن)، سجده در شبانگاهان (قرآن)، سجده در صبحگاهان (قرآن)، سجده در عصرگاهان (قرآن)، سجده در قیامت (قرآن)، سجده در نماز (قرآن)، سجده در نماز خوف (قرآن)، سجده‌کنندگان برای خدا (قرآن)، سجده هنگام استماع قرآن (قرآن)، سجده اکراهی (قرآن)، سجده تکریم (قرآن)، سجده تلاوت (قرآن)، سجده شکر (قرآن)، سجده قوم سبأ (قرآن)، سجده معذور (قرآن)، عصیان از سجده (قرآن)، گریه در سجده (قرآن)، مشرکان و سجده (قرآن)، مکان سجده (قرآن)، موانع سجده (قرآن)، وقت سجده (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص ۳۹۶، «سَجَد».    
۲. قیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر، ج ۱، ص ۱۴۰، «سجد».    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۶، ص۵۴، برگرفته از مقاله «سجده».    


رده‌های این صفحه : سجده | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار