سال 221 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال دویست و بیست و یک هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند انتقال گروهی از «زطّ» بصره و واسط به مرزهای بیزانس به دستور معتصم عباسی، وقوع جنگ و شورش‌های پراکنده در سرزمین‌های آذربایجان و ارمنستان، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند حبش حاسب و ... .


رویدادها

[ویرایش]

• پس از مرگ محمد منتصر ادریسی، فرزند او، علی اول ادریسی در نه سالگی جانشین وی شد.
زیادة الله بن اغلب، حاکم افریقیه، مسجد عقبة بن نافع در شهر قیروان را بازسازی کرد.
• به دستور معتصم، گروهی از «زطِّ» بصره و شهر واسط به عین زَرْبَه واقع در مرزهای بیزانس منتقل شدند.

وقایع نظامی

[ویرایش]
وقوع جنگ و شورش‌های پراکنده در سرزمین‌های آذربایجان و ارمنستان:
- افشین در نبرد با بابک خرمدین پیروز شد، ولی بابک هم چنان در کوه‌های آذربایجان به مقاومت ادامه داد.
- ناوگان اغلبی در حمله به «مسیّنا» غنیمت فراوانی به دست آورد.

درگذشتگان

[ویرایش]

• حبش حاسب.
قعنبی.
محمد بن ادریس دوم.
موسای برمکی.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۴۸۸.

جعبه ابزار