• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

دخانیات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدخانیات به محصول توتون و تنباکو که به صورت سیگار و ... استعمال می شود گفته می شود .دخانیات یعنی آنچه از توتون و تنباکو به صورت سیگار و جز آن استعمال مى‌شود.


از آن در باب صلات و صوم و نیز مسائل مستحدثه سخن گفته‌اند.
۳.۱ - حکم سیگار کشیدن

کشیدن سیگار و دیگر انواع دخانیات در صورتى که ضرر مهمى داشته باشد حرام است.
[۱] توضیح المسائل مراجع، ج۲،ص ۶۰۰.

از نظر امام خمینی «کشیدن سیگار حرام نیست و بهتر است نکشند.» و برای کسی که احساس کند برای او مضر است «بهتر است نکشد و اگر ضرر به حدی باشد که دفع آن واجب است، نباید بکشد.» و «مراد از ضرر، ضرری است که عقلا به آن اهمیت بدهند.» و برای کسانی که معتاد به سیگار نیستند، ولی تفریحاً سیگار می‌کشند «بهتر است ترک شود.» و افراد معتاد نیز «بهتر است ترک کنند.» و غیر معتادین «بهتر است خود را معتاد نسازند و اگر مضر به سلامت باشد باید اجتناب کنند.»

۳.۱.۱ - سیگارکشیدن بدون رضایت والدین

حکم سیگارکشیدن در تمامی مقاطع سنی بدون اجازه (و راضی بودن) والدین «جایز است، ولی بهتر است نکشند.» و «اگر موجب اذیت والدین باشد جایز نیست.»

۳.۱.۲ - سیگار کشیدن ماموم وسط خطبه نماز جمعه

امام خمینی درباره این‌که در حال قرائت خطبه‌ها از طرف امام‌جمعه، صرف سیگار از طرف مامومین صحیح است یا نه؟ فرموده است: «از هر کار که موجب فوات فائده خطبه باشد باید اجتناب نمایند.»

۳.۲ - سجده کردن بر برگ توتون و تنباکو

سجده کردن بر برگ توتون و تنباکو صحیح است.


۳.۳ - اجتناب روزه دار از رساندن دود دخانیات به حلق

بنابر تصریح بسیارى از معاصران، اجتناب از رساندن دود دخانیات به حلق بنابر احتیاط، بر روزه دار واجب است.
[۱۴] توضیح المسائل مراجع، چ۱،ص ۹۰۳ م ۱۶۰۵.
[۱۵] توضیح المسائل مراجع، ج۱،ص ۹۷۴.

برخى نیز فتوا به وجوب اجتناب داده‌اند.
به نظر امام خمینی گرچه دود بنابر اقوی به غبار ملحق نیست و رساندن آن به حلق روزه را باطل نمی‌کند، لیکن به بیانی که در تحریرالوسیله آمده است: «نعم یُلحق به شرب الادخنة علی الاحوط.» بنابر احتیاط (واجب) کشیدن دخانیات ملحق به رساندن غبار به حلق است و روزه را باطل می‌کند.


۱. توضیح المسائل مراجع، ج۲،ص ۶۰۰.
۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۳۹، استفتائات، ج۸، ص۶۷، سؤال ۹۱۱۷.    
۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۳۹، استفتائات، ج۸، ص۶۷، سؤال ۹۱۱۹.    
۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۳۹، استفتائات، ج۸، ص۷۰، سؤال ۹۱۲۶.    
۵. موسوعة الامام الخمینی، ج۳۹، استفتائات، ج۸، ص۶۷، سؤال ۹۱۲۰.    
۶. موسوعة الامام الخمینی، ج۳۹، استفتائات، ج۸، ص۶۹، سؤال ۹۱۲۴.    
۷. موسوعة الامام الخمینی، ج۳۹، استفتائات، ج۸، ص۷۰، سؤال ۹۱۲۸.    
۸. موسوعة الامام الخمینی، ج۳۹، استفتائات، ج۸، ص۷۳، سؤال ۹۱۳۷.    
۹. موسوعة الامام الخمینی، ج۳۹، استفتائات، ج۸، ص۶۷، سؤال ۹۱۱۸.    
۱۰. موسوعة الامام الخمینی، ج۳۳، استفتائات، ج۲، ص۲۷۹، سؤال ۱۷۴۵.    
۱۱. مستند الشیعة، ج۵،ص ۲۵۲.    
۱۲. جواهر الکلام، ج۸،ص ۴۲۱.    
۱۳. العروة الوثقی‌، ج۲،ص ۳۹۳.    
۱۴. توضیح المسائل مراجع، چ۱،ص ۹۰۳ م ۱۶۰۵.
۱۵. توضیح المسائل مراجع، ج۱،ص ۹۷۴.
۱۶. العروة الوثقی‌، ج۳،ص ۵۵۴.    
۱۷. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۰۱، کتاب الصوم، القول فیما یجب الامساک عنه، الثامن.    فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص ۵۸۶.    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


جعبه ابزار