• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حافظ ابونعیم اصفهانی احمد بن عبدالله

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن عبدالله بن احمد بن اسحاق بن موسی بن مهران، معروف به حافظ ابو نعیم اصفهانی در اصفهان به دنیا آمد. وی براای کسب علم به شهر‌های مختلفی مسافرت کرد و اجازه نقل روایت را از علمای مختلف دریافت کرد.احمد بن عبدالله بن احمد بن اسحاق بن موسی بن مهران، معروف به حافظ ابو نعیم اصفهانی که نسبش از جانب پدری به جعفر طیار و از طرف مادری به محمد بن یوسف نباء می‌رسد در ماه رجب سال ۳۳۶ ق در اصفهان متولد شد.


او نخست در زادگاهش از پدرش و عبدالله بن جعفر بن فارسی استماع حدیث نموده و کسب دانش کرد. در همین دوره پدرش از محدثانی همچون جعفر خلدی از بغداد، ابوالعباس اصم از نیشابور و خشیمة بن سلیمان از شام برای او اجازه روایت گرفت.


ابونعیم از سال ۳۵۶ تا ۳۵۹ ق، برای آموختن و استماع حدیث، به اقصی نقاط جهان اسلام نظیر خراسان، گرگان، همدان، عراق، حجاز، شام، مصر و حتی به صقلیه و اندلس سفر کرد.


او از محضر شیوخ مطرح آن دوره مانند دارقطن، حاکم نیشابوری، ابوبکر آجری، ابوبکر بن خلاد نصیبی، ابراهیم بن ابی العزائم، محمد بن جیش، محمد بن اسحاق اهوازی و... بهره مند شد و اجازه روایت گرفت.


از ابو نعیم آثار متعددی نظیر: الاربعین علی مذهب المحققین من الصوفیه، الامامه و الرد علی الرافضه، حلیة الاولیاء و طبقات الاصفیاء، حلیة الاولیاء، کتاب المهدی به جا مانده است.


او پس از ۹۴ سال یعنی در محرم الحرام یا صفر المظفر ۴۳۰ ق در اصفهان دیده از جهان فرو بست.


منتخب من کتاب الشعراء (کتاب)


نرم افزارتراث۲، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار