• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

جمعیت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افگروهى از افراد گرد آمده در جایى را جمعیت می گویند.
از احکام آن در باب صلات ، حج و دیات سخن گفته‌اند.مسجد جامع، مسجدى است که جمعیت نماز گزارِ آن در اغلب اوقات بیشتر از دیگر مساجد باشد.
[۱] مجمع المسائل، ج۱، ص۱۵۴.
اگر ازدحام نماز گزاران جمعه مانع خروج فرد براى وضو گرفتن باشد و بیم از دست رفتن نماز برود، در صورتى که نماز جمعه بر او واجب عینی باشد، مى‌تواند با تیمم نماز بخواند و قول مشهور ، عدم نیاز به خواندن نماز ظهر با وضو بعد از آن است. برخى آن ر واجب دانسته‌اند.
[۲] مهذب الاحکام، ج۴، ص۴۴۱.
[۳] مستمسک العروة، ج۴، ص۴۵۳.
بنابر لزوم احرام از داخل مسجد شجره ، در صورتى که جنب بر اثر فزونى جمعیت نتواند در حال عبور از مسجد احرام ببندد و آب براى غسل نباشد و تا پیدا شدن آب نتواند صبر کند، باید با تیمم وارد مسجد شود و احرام ببندد.
[۴] مناسک حج(مراجع)، ص۱۱۰، مسئله۲۰۴.
چنانچه در طواف بر اثر زیادى جمعیت، انسان را بدون اختیار دور دهند، کفایت نمى‌کند و باید آن دور را از سر بگیرد. برخى، با وجود سایر شرایط، صرف دور دادن جمعیت را مبطل ندانسته‌اند .
[۵] مناسک حج(مراجع)، ص۲۳۳، مسئله۵۸۵.
نماز طواف واجب باید نزد مقام ابراهیم علیه السّلام و بنابر قول بسیارى پشت آن خوانده شود. در صورتى که بر اثر زیادى جمعیت نتواند پشت مقام نماز بخواند، باید نزدیک‌ترین مکان به مقام از دو طرف راست و چپ و پشت آن را انتخاب نماید.
[۷] مناسک حج(مراجع)، ص۳۰۴-۳۰۵، مسئله۷۷۸-۷۸۰.
اگر کسى به سبب ازدحام جمعیت در محلّى کشته شود، در صورتى که قاتل او مشخص نباشد، دیه‌اش از بیت المال پرداخت مى‌گردد .
 
۱. مجمع المسائل، ج۱، ص۱۵۴.
۲. مهذب الاحکام، ج۴، ص۴۴۱.
۳. مستمسک العروة، ج۴، ص۴۵۳.
۴. مناسک حج(مراجع)، ص۱۱۰، مسئله۲۰۴.
۵. مناسک حج(مراجع)، ص۲۳۳، مسئله۵۸۵.
۶. جواهر الکلام، ج۱۹، ص۳۱۷-۳۲۰.    
۷. مناسک حج(مراجع)، ص۳۰۴-۳۰۵، مسئله۷۷۸-۷۸۰.
۸. جواهر الکلام، ج۴۲، ص۲۳۶.    فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد۳، صفحه۱۱۳.    


رده‌های این صفحه : حج | فقه | نماز
جعبه ابزار