• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

جعل تشریعی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجعل تشریعی به معنی اعتبار و وضع حکم از طرف شارع است که به آن جعل اعتباری یا تنزیلی و یا شرعی نیز گفته می شود.جعل تشريعى ، آن است که شارع ، حکمى را ـ چه حکم تکلیفی و چه وضعی ـ براى موضوعى جعل و اعتبار مي نمايد، مانند : تشریع وجوب براى نماز و تشريع بطلان براى بیع ربوی .
[۵] تهذيب الاصول ، سبزواري ، عبدالاعلي ، ج۲ ، ص۱۲-۱۵.
[۶] شرح اصول فقه ، محمدي ، علي ، ج۳ ، ص۸۷.۱. الوافیة فی اصول الفقه،فاضل تونی، عبد الله بن محمد، ص۱۰۶.    
۲. اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۲، ص۴۸.    
۳. اجودالتقریرات، نائینی، محمد حسین، ج۲، ص۴.    
۴. المحصول فی علم الاصول، سبحانی، جعفر، ج۳، ص۲۱.    
۵. تهذيب الاصول ، سبزواري ، عبدالاعلي ، ج۲ ، ص۱۲-۱۵.
۶. شرح اصول فقه ، محمدي ، علي ، ج۳ ، ص۸۷.فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۷۷، برگرفته از مقاله «جعل تشریعی».    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات اصولی | اصول فقه | جعل
جعبه ابزار