• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تعلیم و تربیت (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتعلیم و تعلم ممکن است در موارد ذیل استفاده شده باشد:

تعلیم و تعلم در اسلام
تعلیم
موضوع تعلیم و تربیت
رویکرد‌های تعلیم و تربیت
تعلیم و تربیت (ایران باستان)


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار