• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

انقلاب (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افانقلاب ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

انقلاب (تحول شراب به سرکه)، دگرگونی و تحوّل شراب به سرکه
انقلاب ذات، تبدیل وجود ماهیتی به وجود ماهیتی دیگر بدون وجود ماده مشترک برای تبدیل صورتها بر روی آن ماده
انقلاب نسبت، تغییر نسبت میان دو دلیل متعارض، با ورود دلیل سوم
انقلاب اسلامی ایران، انقلاب اسلامی مردم ایران در سال ۱۳۵۷


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار