• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

افتقاد (مفردات‌نهج‌البلاغه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

إفْتِقاد (به کسر اول و سکون فاء و کسر تاء) از واژگان نهج البلاغه به معنای طلب شى‌ در وقت غایب بودن آن است.
مواردی از مشتقات آن در «نهج البلاغه» آمده است.إفْتِقاد به معنای طلب شى‌ است در وقت غایب بودن آن است.


به برخی از مواردی که در نهج البلاغه به‌کار رفته است، اشاره می‌شود:

۲.۱ - خطبه ۱۰۲

حضرت درباره بعضى از مؤمنان فرموده اند: «إِنْ شَهِدَ لَمْ یُعْرَفْ وَ إِنْ غَابَ لَمْ یُفْتَقَدْ» «اگر حاضر باشد شناخته نمى‌شود اگر غائب باشد از او سئوال نمى‌شود كه كجاست» (شرح‌های خطبه: )

۲.۲ - حکمت ۶۰

و نيز درباره معنای غربت میفرماید: «فَقْدُ الاَْحِبَّةِ غُرْبَةٌ» «از دست دادن دوستان غربت است» (شرح‌های خطبه: )


از این ماده چند مورد در «نهج البلاغه» آمده است.


۱. قرشی بنایی، علی‌اکبر، مفردات نهج البلاغه، ج۲، ص۸۲۴.    
۲. النجم طریحی، فخر‌الدین، مجمع البحرین، ت-الحسینی، ج۳، ص۱۲۱.    
۳. شرتونی، سعید، اقرب الموارد فی فصح العربیة و الشوارد، ج۴، ص۱۸۶.    
۴. سید رضی، محمد، نهج البلاغة، ت الحسون، ص۲۳۰، خطبه۱۰۲.    
۵. عبده، محمد، نهج البلاغة، ط مطبعة، ج۱، ص۱۹۸، خطبه۱۰۱.    
۶. صالح، صبحی، نهج البلاغه، ص۱۴۹، خطبه۱۰۳.    
۷. شرح مکارم شیرازی، ناصر، نهج البلاغه با ترجمه فارسی روان، ص۲۱۹، خطبه۱۰۴.    
۸. بحرانی، ابن میثم، ترجمه شرح نهج البلاغه، ج۳، ص۳۴.    
۹. بحرانی، ابن میثم، ترجمه شرح نهج البلاغه، ج۳، ص۳۵.    
۱۰. مکارم شیرازی، ناصر، پیام امام امیرالمومنین، ج۴، ص۴۲۴.    
۱۱. هاشمی خویی، حبیب‌الله، منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغه، ج۷، ص۱۹۰.    
۱۲. ابن ابی‌الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغه، ج۷، ص۱۱۱.    
۱۳. سید رضی، محمد، نهج البلاغة، ت الحسون، ص۷۸۴، حکمت۶۰.    
۱۴. عبده، محمد، نهج البلاغة، ط مطبعة، ج۳، ص۱۶۵، حکمت۶۵.    
۱۵. صالح، صبحی، نهج البلاغه، ص۴۷۹، حکمت۶۵.    
۱۶. شرح مکارم شیرازی، ناصر، نهج البلاغه با ترجمه فارسی روان، ص۷۴۷، حکمت۶۵.    
۱۷. بحرانی، ابن میثم، ترجمه شرح نهج البلاغه، ج۵، ص۴۶۱.    
۱۸. بحرانی، ابن میثم، ترجمه شرح نهج البلاغه، ج۵، ص۴۶۱.    
۱۹. مکارم شیرازی، ناصر، پیام امام امیرالمومنین، ج۱۲، ص۳۹۳.    
۲۰. هاشمی خویی، حبیب‌الله، منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغه، ج۲۱، ص۱۰۰.    
۲۱. ابن ابی‌الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغه، ج۱۸، ص۲۱۰.    
۲۲. سید رضی، محمد، نهج البلاغة، ت الحسون، ص۲۳۰، خطبه۱۰۲.    بنایی، علی‌اکبر، مفردات نهج البلاغه، برگرفته از مقاله « فقد »، ج۲، ص۸۲۴.    


جعبه ابزار