• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

استان کرمانشاه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاستان کرمانشاه در غرب ایران واقع شده‌است. شهر کرمانشاه مرکز استان کرمانشاه می‌باشد و وسعت این استان ۲۴۹۹۸ کیلومتر مربع است. استان کرمانشاه ناحیه‌ای کوهستانی است که بین فلات ایران و جلگه بین‌النهرین قرار گرفته و سراسر آن را قله‌ها و ارتفاعات سلسه کوه‌های زاگرس پوشانده‌اند و در محدوده این استان به صورت مجموعه‌ای از رشته‌کوههای موازی پدیدار گشته که دشتهای مرتفع کوهستانی درمیان آنها شکل گرفته و بستر گذرگاه‌های مهم زاگرس را به وجود آورده است. کوههای عمده شهرستان عبارتند از بیستون، پرآو که در شمال شرقی شهر کرمانشاه قرار دارند و سفید کوه که در جنوب شرقی شهر واقع شده ‌است.
کوه پراو بلندترین قله شهر کرمانشاه با ۳۳۵۷ متر از سطح دریا کوهی است که همواره پوشیده از برف است. غار پرآو که شهرت جهانی دارد یکی از بزرگترین غارهای دنیاست و در کوه پرآو واقع شده‌است.


۱ - رودها

[ویرایش]

مهمترین رودخانه‌های کرمانشاه عبارتند از قره‌سو، آبشوران و چم‌بشیر.

۲ - آب و هوا

[ویرایش]

کرمانشاه را از دید گوناگونی آب و هوائی و قومی و مذهبی هندوستان ایران لقب داده‌اند چرا که از لحاظ آب و هوایی دارای چهار فصل در یک زمان است. شهر کرمانشاه دارای اقلیم معتدل کوهستانی است.

۳ - جمعیت

[ویرایش]

جمعیت این استان بنا بر برآوردهای سال ۱۳۸۵ خورشیدی ۱،۹۰۲،۷۶۰ نفر است و اکثریت آنها کرد و مسلمان می باشند.

۴ - منبع

[ویرایش]
موسسه مطالعات ایران و اوراسیا    


جعبه ابزار