• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

استان سمنان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاستان سمنان وسعتی برابر با ۹۷،۴۹۱ کیلومتر مربع دارد و مرکز آن شهر سمنان است.
استان سمنان به خاطر موقعیت جغرافیایی خود، دارای اقلیم بیابانی و نیمه بیابانی است. بخش‌ قابل‌ توجهی‌ از محدوده‌ استان‌ سمنان‌ در منطقه‌ کویری‌ قرار گرفته‌ است‌. کویر کهک‌ در جنوب‌ گرمسار و کویر حاج‌ علی‌ قلی‌ در جنوب‌ دامغان‌ از جمله‌ نواحی‌ کویری‌ با ارزش‌ استان‌ سمنان ‌هستند. آب‌ و هوای‌ استان‌ سمنان‌ در نواحی‌ کوهستانی‌ سرد، در دامنه‌ کوهها معتدل‌ و در حواشی‌ کویر گرم‌ است‌. آب‌ و هوای‌ شهر دامغان‌ به‌ علت‌ وزش‌ بادهای‌ شدید شمالی‌ و بارندگی‌های‌ ناشی‌ از بادهای‌ نواحی‌ گرگان‌ و مازندران‌ زمستان‌های‌ سرد و تابستان‌های‌ معتدل‌ دارد. شهر سمنان‌ تابستان‌های‌ گرم‌ و زمستان‌های‌ معتدل‌ دارد. آب‌ و هوای‌ شاهرود در قسمت‌های‌ شمالی‌ سرد و در قسمت‌های‌ مرکز معتدل‌ و در قسمت‌های‌ جنوبی‌ گرم ‌است‌. شهر گرمسار تابستان‌های‌ بسیار گرم‌ و زمستان‌های‌ نسبتاً سرد و بارانی‌ دارد و در ناحیه‌ صحرایی‌ و خشک‌ قرار دارد.فضاهای‌ جنگلی‌ استان‌ عبارتند از: جنگل‌های‌ طبیعی‌ مشتمل‌ بر نواحی‌ جنگلی‌ حاشیه‌ شمالی‌ استان‌ که‌ادامه‌ جنگل‌های‌ کوهستانی‌ البرز است‌، جنگل‌های‌ ارس‌ دامنه‌های‌ جنوبی‌ رشته‌ کوههای‌ البرز که‌ درختان‌ متراکم‌و بلند دارد، جنگل‌های‌ کویری‌ که‌ در مناطق‌ چاه‌ جام‌ و خوار توران‌ از گونه‌های‌ تاغ‌ و گز بوجود آمده‌اند. جنگل‌های‌ دست‌ کاشت‌ که‌ شامل‌ پارک‌های‌ جنگلی‌ و فضاهای‌ سبز احداثی‌ هستند که‌ در اطراف‌ شهرها و مراکز جمعیتی‌ استان‌ ایجاد شده‌اند.از نظر ویژگی های جمعیتی در سال ۱۳۸۵، جمعیت استان ۵۸۹،۷۴۲ نفر بوده است .تقریباً تمامی جمعیت استان ، مسلمان و پیرو مذهب شیعه هستند.


موسسه مطالعات ایران و اوراسیا    


جعبه ابزار