• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

استان خراسان رضوی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاستان خراسان رضوی با مساحت ۱۱۸۸۵۴ کیلومتر مربع و به مرکزیت شهر مشهد نیز با مصوبه دولت در سال ۱۳۸۳ خورشیدی و پس از تقسیم استان خراسان به سه استان ایجاد شد. افزودن واژه رضوی به نام این استان از سوی دولت کنونی، به افتخار وجود آرامگاه هشتمین امام از امامان شیعه به نام امام رضا علیه السلام در مرکز این استان صورت گرفته‌است. این استان بطور کلی دارای شرایط آب و هوایی معتدل و سرد کوهستانی است. تعداد کل جمعیت استان بر اساس آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۸۵ تعداد ۵،۵۹۳،۰۷۹ نفر بود.

فهرست مندرجات

۱ - منبع


موسسه مطالعات ایران و اوراسیا    


جعبه ابزار