• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

احکام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحکام به مجموعه دستورالعمل‌هایی گفته می‌شود که یک دین برای پیروان خود وضع می‌کند.

قوانین و مقررات شارع برای مکلفان را اَحکام گویند.


۱ - تعریف

[ویرایش]

اَحکام، جمع حکم، و در لغت به معنای منع است، و منظور از آن، اثبات امری برای امر دیگر و یا نفی امری از امر دیگر است؛ بنابراین، به قوانین و مقرراتی که شارع برای مکلفان به رسمیت شناخته است، احکام می‌گویند، چه به طور مستقیم از جانب شارع صادر شده باشد چه به واسطه عقل و یا عرف دریافت شده باشد، و چه ناظر به مسائل اعتقادی یا اخلاقی باشد، و چه مربوط به افعال مکلفان.
[۱] الوجیز فی اصول الفقه، زحیلی، وهبه، ص۱۱۹.
[۲] فرهنگ معارف اسلامی، سجادی، جعفر، ج۱، ص۹۵.
[۴] کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۴، ص (۱۸۰-۱۷۹).
[۵] کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۵، ص۳۱۳.


۲ - احکام اسلام

[ویرایش]

به قوانین اسلامی شریعت گفته می‌شود و فلسفه حقوقی اسلام را فقه می‌گویند و منابع فقهی را قرآن، سنت، اجماع و عقل تشکیل می‌دهد، اما اهل تسنن منابع فقهی را قرآن، سنت، حدیث، صحابه و تابعین می‌دانند.

۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. الوجیز فی اصول الفقه، زحیلی، وهبه، ص۱۱۹.
۲. فرهنگ معارف اسلامی، سجادی، جعفر، ج۱، ص۹۵.
۳. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، جزایری، محمدجعفر، ج۴، ص (۲۲۳-۲۲۲).    
۴. کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۴، ص (۱۸۰-۱۷۹).
۵. کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۵، ص۳۱۳.
۶. آشنایی با ابواب فقه    


۴ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۰۱، برگرفته از مقاله «احکام».    


رده‌های این صفحه : تکلیف | فقه
جعبه ابزار