• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

احمد بن محمد خوافی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابومظفر احمدبن محمد خوافی، فقیه و محدّث شافعی قرن پنجم می باشد.


۱ - زندگینامه

[ویرایش]

وی به خواف، ناحیه ای در نیشابور قدیم (اکنون شهری در خراسان رضوی ) منسوب است. از تاریخ تولد و زادگاه
[۱] سمعانی، الانساب، ج۲، ص۴۱۱.
[۲] ابن خلکان، وفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمان، ج۱، ص۹۶ـ۹۷.
و سوانح زندگی او اطلاعی در دست نیست.

۲ - اساتید

[ویرایش]

همین قدر می‌دانیم که حدیث را از ابی صالح مؤذن و فقه را از ابوابراهیم ضریر و سپس از عبدالملک بن عبداللّه جوینی، مشهور به امام الحرمین، فراگرفت. او را از بهترین شاگردان و از ملازمان و اصحاب جوینی دانسته و گفته‌اند که در زمان حیات استاد به تدریس پرداخت.
[۳] ابن عساکر، تبیین کذب المفتری فیما نسب الی الامام ابی الحسن الاشعری، ج۱، ص۲۸۸، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۴] ابن خلکان، وفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمان، ج۱، ص۹۶ـ۹۷.
[۵] عبدالوهاب بن علی سُبکی، طبقات الشافعیه الکبری، ج۶، ص۶۳، چاپ محمود محمد طناحی و عبدالفتاح محمدحلو، قاهره ۱۹۷۴ـ۱۹۷۶.


۳ - شاگردان

[ویرایش]

از ابوسعد محمدبن یحیی نیشابوری و عمرسلطان به عنوان شاگردان او یاد شده است.
[۶] سمعانی، الانساب، ج۲، ص۴۱۱ـ۴۱۲.
[۷] عبدالوهاب بن علی سُبکی، طبقات الشافعیه الکبری، ج۶، ص۶۳، چاپ محمود محمد طناحی و عبدالفتاح محمدحلو، قاهره ۱۹۷۴ـ۱۹۷۶.
[۸] ابن قاضی شهبه، طبقات الشافعیة، ج۱، ص۳۲۵، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.


۴ - مناظره

[ویرایش]

خوافی را در فن مناظره سرآمد دانسته و تبحر وی را در این فن با توفیقات ابوحامد غزالی در تصنیفاتش مقایسه کرده اند. همچنین او چند سال در طوس و نواحی اطراف آن به قضاوت پرداخت.
[۹] یاقوت حموی، معجم الادباء، ج۲، ص۴۸۶.
[۱۰] اسعد یافعی، مرآةالجنان و عبرةالیقظان، ج۳، ص۱۲۴، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
[۱۱] ابن ملقن، العقد المذهب فی طبقات حمله المذهب، ج۱، ص۱۰۸، چاپ ایمن نصر ازهری و سیدمهنی، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.


۵ - مدفن

[ویرایش]

خوافی در سال ۵۰۰ در طوس درگذشت و همان‌جا به خاک سپرده شد. در منابع ، هیچ کتاب یا رساله ای به او نسبت داده نشده است.
[۱۲] ابن عساکر، تبیین کذب المفتری فیما نسب الی الامام ابی الحسن الاشعری، ج۱، ص۲۸۸، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۱۳] ابن قاضی شهبه، طبقات الشافعیة، ج۱، ص۲۶۲ـ۲۶۳، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.


۶ - فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) ابن خلکان، وفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمان.
(۲) ابن عساکر، تبیین کذب المفتری فیما نسب الی الامام ابی الحسن الاشعری، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۳) ابن قاضی شهبه، طبقات الشافعیة، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۴) ابن ملقن، العقد المذهب فی طبقات حمله المذهب، چاپ ایمن نصر ازهری و سیدمهنی، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
(۵) عبدالوهاب بن علی سُبکی، طبقات الشافعیه الکبری، چاپ محمود محمد طناحی و عبدالفتاح محمدحلو، قاهره ۱۹۷۴ـ۱۹۷۶.
(۶) سمعانی، الانساب.
(۷) اسعد یافعی، مرآةالجنان و عبرةالیقظان، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
(۸) یاقوت حموی، معجم الادباء.

۷ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. سمعانی، الانساب، ج۲، ص۴۱۱.
۲. ابن خلکان، وفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمان، ج۱، ص۹۶ـ۹۷.
۳. ابن عساکر، تبیین کذب المفتری فیما نسب الی الامام ابی الحسن الاشعری، ج۱، ص۲۸۸، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۴. ابن خلکان، وفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمان، ج۱، ص۹۶ـ۹۷.
۵. عبدالوهاب بن علی سُبکی، طبقات الشافعیه الکبری، ج۶، ص۶۳، چاپ محمود محمد طناحی و عبدالفتاح محمدحلو، قاهره ۱۹۷۴ـ۱۹۷۶.
۶. سمعانی، الانساب، ج۲، ص۴۱۱ـ۴۱۲.
۷. عبدالوهاب بن علی سُبکی، طبقات الشافعیه الکبری، ج۶، ص۶۳، چاپ محمود محمد طناحی و عبدالفتاح محمدحلو، قاهره ۱۹۷۴ـ۱۹۷۶.
۸. ابن قاضی شهبه، طبقات الشافعیة، ج۱، ص۳۲۵، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
۹. یاقوت حموی، معجم الادباء، ج۲، ص۴۸۶.
۱۰. اسعد یافعی، مرآةالجنان و عبرةالیقظان، ج۳، ص۱۲۴، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
۱۱. ابن ملقن، العقد المذهب فی طبقات حمله المذهب، ج۱، ص۱۰۸، چاپ ایمن نصر ازهری و سیدمهنی، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
۱۲. ابن عساکر، تبیین کذب المفتری فیما نسب الی الامام ابی الحسن الاشعری، ج۱، ص۲۸۸، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۱۳. ابن قاضی شهبه، طبقات الشافعیة، ج۱، ص۲۶۲ـ۲۶۳، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.


۸ - منبع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «احمد بن محمد خوافی»، شماره۵۴۵۵.    


جعبه ابزار