• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اب (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه أب ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

أَبْ، به فتح همزه و سکون باء، به معنای پدر
أَبّ، به فتح همزه و تشدید باء، به معنای چراگاه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار