ابوجعفر بن احمد حبش

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوجعفر بن حبش (قرن دوم یا سوم هجری) از منجمان و اصحاب اسطرلاب دانسته شده است. برخی احتمال داده‌اند او ابوجعفر بن احمد از خاندان حبش بن عبدالله باشد و برخی او را احمد بن عبدالله مروزی حبش الحاسب دانسته‌اند.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوجعفر بن احمد بن عبدالله بن حبش (حبیش)، برخی احتمال داده‌اند که ابوجعفر بن احمد از خاندان حبش بن عبدالله باشد
[۱] دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۱، ص۲۶۸.
همان که از منجمان بوده و کتاب‌هایی در علم نجوم و کاربرد اسطرلاب نوشته است.
همچنین احتمال دارد که وی همان احمد بن عبدالله مروزی حبش الحاسب (م۲۲۰ هـ) که کتاب‌هایی به عنوان عمل الاسطرلاب و عمل السطوح داشته است، و یا پسر او باشد.
ابن‌ندیم او را از جمله منجمان و اصحاب اسطرلاب دانسته و کتاب الاُسطُرلاب المسطّح را از جمله آثار او برشمرده است.
بیش از این اطلاعی از او نیست.

اسطرلاب

[ویرایش]

اسطرلاب وسیله‌ای است که برای مشاهده وضع ستارگان و تعیین ارتفاع آن در افق به کار می‌رفته است و اسطرلاب مسطح، نوعی از آن بوده که در نزد قدما بیشتر معمول بوده و آن را به صورت مسطح شمالی یا جنوبی می‌ساخته‌اند.
[۵] دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ۲، ص۱۹۲۹.
[۶] دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ۲، ص۱۹۳۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۱، ص۲۶۸.
۲. ابن‌ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، ص۳۳۶.    
۳. بابانی، اسماعیل بن محمد، هدیة العارفین، ج۱، ص۴۷.    
۴. ابن‌ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، ص۳۳۶.    
۵. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ۲، ص۱۹۲۹.
۶. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ۲، ص۱۹۳۹.


منبع

[ویرایش]

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۹۷، برگرفته از مقاله «ابوجعفر بن احمد بن عبدالله بن حبش».


جعبه ابزار