ابوالعباس احمد بن محمد احول کاتب بغدادی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالعباس احمد بن محمد احول کاتب بغدادی (م ۲۷۰ هـ)، از نویسندگان بزرگ و از اساتید امور خراج و مالیات در قرن سوم هجری قمری بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالعباس احمد بن محمد بن عبدالکریم بن ابی‌سهل احول کاتب بغدادی، از بزرگان و پیش‌گامان نویسندگی در عصر خویش و از اساتید امور خراج و مالیات بود.
احول در سال ۲۷۰ هـ درگذشت و اثر مهم او کتاب الخراج می‌باشد.
ابن‌خلکان گوید که اطلاع دیگری از زندگی او در دست نیست، ولی کتابش مشهور است و کسی که آن را مطالعه کند، از اوضاع زمان وی آگاه می‌شود.

مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.
[۶] دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۱، ص۲۹۱.
[۱۰] حسن انوشه و دیگران، فرهنگ زندگی نامه‌ها، ج۱، ص۴۸۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن‌ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، ص۱۶۸.    
۲. ابن‌خلکان، احمد بن محمد، وفیات الاعیان، ج۱، ص۱۰۲.    
۳. حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم الادباء، ج۷، ص۳۱۴۳.    
۴. زرکلی، خیرالدین بن محمود، الاعلام، ج۱، ص۲۰۵.    
۵. کحاله، عمر رضا، معجم المؤلفین، ج۲، ص۱۲۰.    
۶. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۱، ص۲۹۱.
۷. صفدی، خلیل بن ایبک، الوافی بالوفیات، ج۷، ص۲۵۵.    
۸. بابانی، اسماعیل بن محمد، هدیة العارفین، ۱، ص۵۱.    
۹. ذهبی، محمد بن احمد، تاریخ الاسلام، ج۲۰، ص۵۶.    
۱۰. حسن انوشه و دیگران، فرهنگ زندگی نامه‌ها، ج۱، ص۴۸۷.


منبع

[ویرایش]

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۱۱۴، برگرفته از مقاله «احمد احول».


جعبه ابزار