• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیه عده وفات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه تعیین عِدّه زنِ شوهر مرده را آیه عِدّه وفات گویند. آیه عِدّه وفات همان آیه ۲۳۴ بقرهاست که به آن آیه تربص و آیه اقراء نیز مى گویند.به آیه ۲۳۴ بقره "آیه عِدّه وفات " و یا "آیه تربص" مى گویند: "والذین یتوفون منکم و یذرون أزواجاً یتربصن بأنفسهن اربعة أشهر و عشراً فاذا بلغن أجلهن فلاجناح علیکم فیما فعلن فى انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبیر؛و کسانى که از شما مى میرند و همسرانى باقى مى گذارند، باید چهارماه و ده روز انتظار بکشند (و عده نگه دارند) ! و هنگامى که به آخر مدتشان رسیدند، گناهی بر شما نیست که هر چه مى خواهند، درباره خودشان به طور شایسته انجام دهند - و با مرد دلخواه خود ازدواج کنند - و خدا به آن چه عمل مى کنید، آگاه است .


" شوهر کردن دو باره زنان بلافاصله بعد از مرگ شوهر، با محبت و حفظ احترام همسر سابق، و یقین به خالى بودن رحم از نطفه او، سازگار نیست ؛ و به علاوه موجب جریحه دار شدن عواطف بستگان متوفى است ؛ بدین خاطر، این آیه، ازدواج مجدد زنان را مشروط به نگه داشتن عده به مدت چهارماه و ده روز، کرده است .


طبق روایات که از پیشوایان اسلام به ما رسیده، زنان موظف اند در این مدت، شکل سوگوارى خود را حفظ کنند؛ یعنى از خودآرایی و مانند آن پرهیز نمایند.


مهم ترین انگیزه عده نگه داشتن، حفظ احترام زوجیت است ؛از این رو، حتى اگر هیچ گونه احتمالى در مورد بارداری زن در میان نباشد باز باید عده نگه دارد .


و زمان آغاز عده، مرگ شوهر نیست، بلکه از هنگامى است که خبر مرگ شوهر به زن مى رسد.


پس از پایان یافتن زمان عده، زن با هر کس بخواهد مى تواند ازدواج کند و اولیاء به خاطر خرافات و یا افکار موهوم، هیچ گاه نباید مانع ازدواج آنان شوند.


برخی گفته‌اند: این آیه ، آیه ۲۴۰ همین سوره را نسخ کرده که در آن فرموده است: زن شوهر مرده باید یک سال در خانه همسرش نگهداری شود.
[۵] منصور، عبدالحمید یوسف، نیل الخیرات فی القراءات العشرة، ج۲، ص۲۴۲.۱. بقره/سوره۲، آیه۲۳۴.    
۲. بقره/سوره۲، آیه۲۳۴.    
۳. بقره/سوره۲، آیه۲۴۰.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲، ص۲۱۳.    
۵. منصور، عبدالحمید یوسف، نیل الخیرات فی القراءات العشرة، ج۲، ص۲۴۲.فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیه عده وفات».    جعبه ابزار