• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیه شهادت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه ۱۸ آل عمران، درباره شهادت خداوند، فرشتگان و صاحبان آگاهی به وحدانیت پروردگار بیان شده است.به آیه ۱۸ سوره آل عمران "آیه شهادت" یا آیه "شهدالله" می‌گویند.


(شهد الله انه لا اله الا هو والملائکة واولوا العلم قآئما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم)؛ "خدا که همواره به عدل، قیام دارد گواهی می‌دهد که جز او هیچ معبودی نیست و فرشتگان (او) و دانشوران (نیز گواهی می‌دهند که) جز او که توانا و حکیم است هیچ معبودی نیست".


در این آیه، نخست به شهادت پروردگار به یگانگی ذاتش، سپس به شهادت فرشتگان و بعد دانشمندان و کسانی اشاره شده است که با نور علم و اندیشه، حقایق جهان را می‌نگرند.


۱. خداوند با پدید آوردن جهان که نظام واحدی در آن حاکم، و قوانین آن، همه جا یکسان، و برنامه آن یکی، و در واقع یک واحد به هم پیوسته و یک نظام یگانه است، عملا نشان داد بیش از یک آفریدگار و معبود در جهان نیست. در حقیقت، شهادت خداوند عملی است.
۲. خداوند بر یگانگی ذات خویش شهادت داده است تا بندگانش بر او علم پیدا کنند و وجودش بر آنان آشکار و ثابت شود.
۳. "شهدالله" یعنی"قال الله"؛ چون "شهادت" در اصل "قول" است.
۴. خدا حکم کرده است که خدایی جز خدای یکتا نیست، و منظور از شهادت ملائکه و اولواالعلم، شهادت گفتاری است.
[۳] منصور، عبدالحمید یوسف، نیل الخیرات فی القراءات العشرة، ج۳، ص۱۱۳.۱. آل عمران/سوره۳، آیه۱۸.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲، ص۴۶۶.    
۳. منصور، عبدالحمید یوسف، نیل الخیرات فی القراءات العشرة، ج۳، ص۱۱۳.
۴. فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، ج۷، ص۱۶۸.    فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیه شهادت».    


رده‌های این صفحه : اسامی آیات و سور | قرآن شناسی
جعبه ابزار