• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیه رضاع کبیر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه ادعایی مدعیان نسخ تلاوت، در باره محرمیت با پنج نوبت شیر خوردن حاصل می شود


۱ - آیه منسوخ

[ویرایش]

یکی از آیاتی که گفته می‌شود تلاوت و حکمش نسخ شده، "آیه رضاع کبیر" است.

۲ - قول عایشه

[ویرایش]

از عایشه، نقل کرده‌اند که می‌گوید: از جمله آیات قرآن ، آیه ده نوبت شیردادن برای محرمیت بود که با پنج نوبت نسخ شد، و هنگام وفات پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم هنوز این دو آیه در قرآن وجود داشت و خوانده می‌شدند.

۳ - نقد قول عایشه

[ویرایش]

۱. لازمه این سخن، تحریف پذیری قرآن است که محال است.
۲. این آیه را کسی جز عبدالله بن ابی بکر نقل نکرده، و وی در این مورد دچار اشتباه و توهم شده است.
۳. از شافعی نقل کرده‌اند که این کلام، نه از قرآن است و نه از حدیث.
۴. از عایشه نقل شده است که به خواهرش‌ام کلثوم دستور داد به سالم بن عبدالله ده نوبت شیر دهد تا سالم محرم او شده، بتواند بر خاله رضاعی خود عایشه وارد شود… اگر ده نوبت شیردادن به پنج نوبت نسخ شده بود، چرا خود عایشه (گوینده این داستان) خواستار ده نوبت شیردادن به سالم بن عبدالله بوده است؟! .
[۱] معرفت، محمد هادی، صیانة القرآن من التحریف، ص۱۳۰.
[۲] عاملی، جعفر مرتضی، حقایقی مهم پیرامون قرآن کریم، ص۲۶۵.


۴ - عناوین مرتبط

[ویرایش]

نسخ تلاوت

۵ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. معرفت، محمد هادی، صیانة القرآن من التحریف، ص۱۳۰.
۲. عاملی، جعفر مرتضی، حقایقی مهم پیرامون قرآن کریم، ص۲۶۵.
۳. خویی، ابوالقاسم، البیان فی تفسیر القرآن، ص۲۰۴.    
۴. زرقانی، محمد عبد العظیم، مناهل العرفان فی علوم القرآن، ج۲، ص۲۳۰.    
۵. معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، ج۲، ص۲۸۴.    
۶. ابن حزم، علی بن احمد، المحلی، ج۱۱، ص۲۳۶.    


۶ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیه رضاع کبیر».    


جعبه ابزار