• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیه جهاد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه جهاد به آیه ادعایی مدعیان نسخ تلاوت اطلاق می‌شود.مدعیان نسخ تلاوت معتقدند آیاتی در قرآن وجود داشته که اکنون حذف شده است؛ یکی از آن‌ها جمله "ان جاهدوا کما جاهدتم اول مرة" است که به آن "آیه جهاد" گفته می‌شود. استناد این گروه، کلام عمر بن خطاب است که به عبدالرحمان بن عوف گفت: آیا به یاد نمی‌آوری که آیه "ان جاهدوا کما جاهدتم اول مرة" در میان آیات نازله بود ولی ما این آیه را نمی‌یابیم؟ عبدالرحمان گفت: این آیه، از قرآن برداشته شده است.


در نقد این ادعا گفته شده است: مدعیان نظارت بر جمع آوری قرآن، چطور این آیه را نیاوردند؟! چرا این آیه باید نسخ شود؟ مگر معنای خاصی داشته است؟ مگر آیه دیگری در زمینه حکم جهاد در قرآن نیست؟ همه این‌ها بیانگر این است که این متن، از قرآن نبوده است.
[۱] عاملی، جعفر مرتضی، حقایقی مهم پیرامون قرآن کریم، ص۲۸۷.
[۳] معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، ج۸، ص۱۳۹.آیات منسوخ التلاوة.


۱. عاملی، جعفر مرتضی، حقایقی مهم پیرامون قرآن کریم، ص۲۸۷.
۲. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۳، ص۸۴.    
۳. معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، ج۸، ص۱۳۹.فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیه جهاد».    


جعبه ابزار