• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیه بر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه بیان کننده مصادیق نیکی و نیکوکاران را آیه بر گویند.


۱ - منظور از آیه بر

[ویرایش]

آیه ۱۷۷ سوره بقره را "آیه بِرّ" مى گویند.

۲ - علت نام گذاری آیه به بر

[ویرایش]

زیرا به نیکى و ویژگى هاى نیکوکاران پرداخته است. لیس البر أن تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب و لکن البر من ءامن بالله و الیوم الا خر و الملائکة و الکتاب و النبیین و ءاتى المال على حبه ذوى القربى والیتمى ... ؛نیکی تنها این نیست که (به هنگام نماز) روى خود را به سوى مشرق و ( یا ) مغرب کنید؛ بلکه نیکى (و نیکوکار) کسى است که به خدا، و روز رستاخیز، و فرشتگان، و کتاب (آسمانی)، و پیامبران ایمان آورده، و مال (خود) را، با همه علاقه اى که به آن دارد، به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه و سائلان و بردگان، انفاق مى کند....

۳ - شأن نزول آیه بر

[ویرایش]


۳.۱ - جواب اعتراض یهود


درباره شأن نزول این آیه گفته اند: چون تغییر قبله سر و صداى زیادى در میان مردم به خصوص یهود و نصارا به راه انداخت، یهود که بزرگ ترین سند افتخار خود را از دست داده بودند، زبان به اعتراض گشودند که این آیه نازل شد و گفت: این همه گفت وگو در مسئله قبله صحیح نیست، بلکه مهم تر از قبله مسائل دیگرى است که معیار ارزش انسان ها است و باید به آن ها توجه شود و آن مسائل در این آیه شرح داده شده است.

۳.۲ - برای بیان شرع


برخى گفته اند: این آیه، پیش از وجوب فرایض و بیان حدود شرع نازل گشته است .

۴ - مستندات مقاله

[ویرایش]

مکارم شیرازی، ناصر، تفسیرنمونه، ج۱، ص۵۹۷.    
منصور، عبدالحمیدیوسف، نیل الخیرات فى القراءات العشرة، ج۱، ص۴۲۸.
فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیرالکبیر، ج۵، ص۳۵-۴۵.
سبحانی، جعفر، الایمان والکفرفى الکتاب والسنة، ج۱، ص۲۴۶.
قرآن کریم,ترجمه,توضیحات وواژه نامه، ص۲۷.

۵ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره، آیه۱۷۷.    
۲. بقره/سوره، آیه۱۷۷.    


۶ - منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.    


رده‌های این صفحه : اسامی آیات و سور | قرآن شناسی
جعبه ابزار