• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات مکی در سور مدنی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات مکی جا داده شده در سوره های مدنی را آیات مکی در سور مدنی گویند.برخى آیات مکی در سوره هاى مدنی عبارت اند از:
۱ - آیات ۱۰۹ و ۲۷۲ و ۲۸۱ سوره بقره؛
۲ - آیات ۵۸ و ۱۷۶ سوره نسا ء؛
۳ - آیات ۳۰ و ۶۴ انفال؛
۴ ـ ۱۱۳ ـ ۱۱۴ برائت؛
۵ - آیات ۸ تا ۱۳، ۳۱ و ۴۳ رعد؛
۶ - چهار آیه از سوره حج را مکى شمرده اند؛
۷ - آیه ۷ مجادله؛
۸ - آیه آخر سوره تغابن؛
۹ - آیه ۲۴ سوره انسان.


سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فى علوم القرآن، ج۱، ص۳۶.
سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فى علوم القرآن، ج۱، ص۵۶-۶۷.
جمعی از محققان، مجله رسالة القرآن فصلنامه، ش ۱۲، ص۴۳.
معرفت، محمد هادی، التمهید فى علوم القرآن، ج۱، ص۲۲۴-۲۳۷.


مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.    


جعبه ابزار