• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات مکی در سور مدنی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات مکی جا داده شده در سوره های مدنی را آیات مکی در سور مدنی گویند.


۱ - مصداق آیات مکی در سور مدنی

[ویرایش]

برخى آیات مکی در سوره هاى مدنی عبارت اند از:
۱ - آیات ۱۰۹ و ۲۷۲ و ۲۸۱ سوره بقره؛
۲ - آیات ۵۸ و ۱۷۶ سوره نسا ء؛
۳ - آیات ۳۰ و ۶۴ انفال؛
۴ ـ ۱۱۳ ـ ۱۱۴ برائت؛
۵ - آیات ۸ تا ۱۳، ۳۱ و ۴۳ رعد؛
۶ - چهار آیه از سوره حج را مکى شمرده اند؛
۷ - آیه ۷ مجادله؛
۸ - آیه آخر سوره تغابن؛
۹ - آیه ۲۴ سوره انسان.

۲ - مستندات مقاله

[ویرایش]

سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فى علوم القرآن، ج۱، ص۳۶.
سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فى علوم القرآن، ج۱، ص۵۶-۶۷.
جمعی از محققان، مجله رسالة القرآن فصلنامه، ش ۱۲، ص۴۳.
معرفت، محمد هادی، التمهید فى علوم القرآن، ج۱، ص۲۲۴-۲۳۷.

۳ - منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.    


جعبه ابزار