• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات مشیعة النزول

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات نازل شده توسط جبرئیل با همراهى فرشتگان دیگر را آیات مُشَیعة النزول گویند.پاره اى از آیات توسط جبرئیل و با مشایعت و همراهى ملایکه دیگر نازل مى گشت. به این نوع از آیات قرآن " آیات مُشَیعة النزول " مى گویند.


در مقابل آیات مشیعة النزول قسمت عمده اى از آیات بدون مشایعت ملایکه نزول مى یافت که آن ها را " آیات مفردة النزول " مى نامند.


آیات مُشَیعة النزول و تعداد فرشتگان مشایعت کننده آن به شرح زیر است.
۱ - آیة الکرسی، با مشایعت سى هزار ملک ؛
۲ - آیه ۴۵ سوره زخرف، با همراهى بیست هزار ملک ،
۳و۴- سوره مبارک حمد و انعام هر یک به ترتیب با مشایعت هشتاد هزار و هفتاد هزار فرشته،
۵و۶- سوره یس و یونس هر یک با مشایعت و همراهى سى هزار ملک .


سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فى علوم القرآن، ج۱، ص۱۳۸-۱۴۱.
زرکشی، محمد بن بهادر، البرهان فى علوم القرآن، ج۱، ص۲۵۶-۲۵۷.


مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.    


رده‌های این صفحه : اسامی آیات و سور | قرآن شناسی
جعبه ابزار