• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات مدنی مکی الحکم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات نازل شده در مدینه با برخی ملاک‌های آیات مکی را آیات مدنی مکی الحکم گویند.


۱ - تعریف

[ویرایش]

آیات مدنی مکی الحکم به آیاتی گفته می‌شود که بر پایه معیار زمان و مکان نزول، مدنی به شمار می‌آیند (چون پس از هجرت و در مدینه نازل شده‌اند)؛ ولی طبق ضوابط و ملاک‌های دیگر همچون محتوا و خطاب، همانند آیات مکی هستند.

۲ - برخی از این آیات

[ویرایش]

گفته شده: آیات سوره ممتحنه و نیز آیه ۴۱ سوره نحل و آیات آغازین سوره برائت از آیات مدنی مکی الحکم است؛ زیرا اگر چه این آیات در مدینه نازل شده‌اند؛ ولی مخاطب آن‌ها مردم مکه هستند.
[۶] رامیار، محمود، تاریخ قرآن، ص۶۱۴.


۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. نحل/سوره۱۶، آیه۴۱.    
۲. زرکشی، محمد بن بهادر، البرهان فی علوم القرآن، ج۱، ص۱۹۶.    
۳. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص۷۱-۶۷.    
۴. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص۳۶.    
۵. قطان، مناع بن خلیل، مباحث فی علوم القرآن، ص۵۵.    
۶. رامیار، محمود، تاریخ قرآن، ص۶۱۴.


۴ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیات مدنی مکی الحکم»    


رده‌های این صفحه : آیات مدنی
جعبه ابزار