• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات مدنی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمدنی بودن یک آیه و ویژگی‌های آن را آیات مدنی گویند.


۱ - اقوال در آیات مدنی

[ویرایش]

۱. آیاتی که پس از هجرت، نازل شده، مدنی است؛ گرچه در مدینه نازل نشده باشد. این قول مشهور است (معیار زمانی)؛
۲. آیاتی که در مدینه نازل شده، مدنی است (معیار مکانی)؛
۳. آیاتی که خطاب به اهل مدینه است و اهل مدینه غالبا با "یا ایها الذین آمنوا" مخاطب قرار گرفته‌اند، آیات مدنی است (معیار خطابی). این قول منسوب به ابن مسعود است.

۲ - ویژگی‌های آیات مدنی

[ویرایش]

۱. طولانی بودن سوره‌ها و آیات؛
۲. جدال با اهل کتاب؛
۳. تبیین احکام و مسائل فقهی؛
۴. تبیین احکام جهاد و دفاع و کثرت ذکر جهاد.

۳ - سایر ویژگی‌ها

[ویرایش]

ویژگی‌های دیگری هم ذکر شده است که برای آگاهی از آن‌ها به اصطلاح "ضوابط مکی و مدنی" و "ضوابط شایع مکی و مدنی" مراجعه شود.
[۴] رامیار، محمود، تاریخ قرآن، ص۶.
[۶] اشیقر، محمدعلی، لمحات من تاریخ القرآن، ص۳۳۴.
[۷] جمعی از محققان، علوم القرآن عند المفسرین، ج۱، ص۳۰۷.


۴ - عناوین مرتبط

[ویرایش]

تعداد آیات مدنی.

۵ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکشی، محمد بن بهادر، البرهان فی علوم القرآن، ج۱، ص۱۸۷-۱۹۱.    
۲. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص۳۶.    
۳. معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، ج۱، ص۱۳۱.    
۴. رامیار، محمود، تاریخ قرآن، ص۶.
۵. زرقانی، محمد عبد العظیم، مناهل العرفان فی علوم القرآن، ج۱، ص۲۰۰.    
۶. اشیقر، محمدعلی، لمحات من تاریخ القرآن، ص۳۳۴.
۷. جمعی از محققان، علوم القرآن عند المفسرین، ج۱، ص۳۰۷.


۶ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیات مدنی».    جعبه ابزار