• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات قصص

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات قصص، آیات مربوط به سرگذشت‌ها را می‌گویند.آیات دربرگیرنده داستان و اخبار گذشتگان و نیز حوادث زمان پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم را "آیات قصص" گویند.
"قصص" (به فتح قاف و صاد) جمع " قصه " به معنای خبر ، حال، شان و سرگذشت است. همچنین داستان و اخبار گذشتگان که بعضی به دنبال بعضی دیگر بیان می‌گردد "قصه" نامیده می‌شود.


"قصص قرآن" که از شاخه‌های علوم قرآنی و از جذاب‌ترین و زیباترین آن‌ها است به سه دسته تقسیم می‌شود:
۱. قصص انبیا : شامل دعوت اقوام توسط انبیا، معجزات انبیا ، قصه‌های پیامبرانی چون نوح ، ابراهیم ، موسی ، هارون ، یوسف ، عیسی ، محمد صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و انبیای دیگر.
۲. قصص اقوام و ملل: قصه طالوت ، جالوت ، فرزندان آدم ، اصحاب کهف ، اصحاب اخدود ، اصحاب فیل و….
۳. قصص و حوادث زمان پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم : داستان جنگ بدر ، احد، حنین ، تبوک ، احزاب ، داستان هجرت و….


نکته بسیار مهم در باره قصه‌های قرآن این است که این قصه‌ها برای سرگرمی و تفریح بازگو نشده است؛ بلکه دارای اهداف و فواید متعالی است. آن چه از داستان‌های قرآن سطحی و تکراری به نظر می‌آید، در حقیقت تکرار بیهوده و حتی برای تاکید هم نیست؛ بلکه نوعی تجدید معنا برای پی گیری هدف دیگری است، که در سایه آن، مقصود و معنا کامل می‌شود و هرگز کلام از آن بی نیاز نیست.


۱. بیان بنیان‌های دعوت و اصول شریعت‌های پیشین؛
۲. تقویت قلب پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و امت اسلام ؛
۳. تصدیق نبوت پیامبران گذشته و زنده کردن نام و یاد آن‌ها؛
۴. تصدیق ادعای نبوت پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم ؛
۵. تحت تاثیر قرار دادن اهل کتاب و بیان تحریف و تبدیل آن‌ها در کتاب‌های آسمانی شان و محاجه با آن‌ها.


از مهم‌ترین ویژگی‌های قصص قرآن ، صادق بودن و مطابقت آن‌ها با واقعیت است.
[۱] سبحانی، جعفر، منشور جاوید قرآن، ج۱، ص۲۸۳-۲۹۴.
[۲] سبحانی، جعفر، منشور جاوید قرآن، ج۱۱، ص۵-۱۴.
[۴] ابو زهره، محمد، معجزه بزرگ، پژوهشی در علوم قرآن، ص۲۳۴-۲۷۱.۱. سبحانی، جعفر، منشور جاوید قرآن، ج۱، ص۲۸۳-۲۹۴.
۲. سبحانی، جعفر، منشور جاوید قرآن، ج۱۱، ص۵-۱۴.
۳. قرشی بنابی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج۶، ص۱۱-۱۲.    
۴. ابو زهره، محمد، معجزه بزرگ، پژوهشی در علوم قرآن، ص۲۳۴-۲۷۱.فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیات قصص».    


جعبه ابزار