• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات عام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات عام به آیات دربرگیرنده تمام افراد اطلاق می‌شود."عام" لفظی است که تمام افراد و مصادیق را (بدون حصر کمی و عددی) شامل شود.


عام در قرآن کریم به صیغه‌های گوناگونی آمده که مهم‌ترین موارد آن به شرح ذیل است:
۱. اسم جنس معرف به "الـ" استغراقی: (والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما). در این آیه "السارق" و "السارقة" عام هستند.
۲. اسم جنس معرف به اضافه : (... فلیحذر الذین یخالفون عن امره...) . در این آیه، مقصود تمام اوامر الهی است.
۳. جمع معرف به "الـ": (ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات...) .
۴. جمع معرف به اضافه : (... فقاتلوا ائمة الکفر انهم لا ایمان لهم...) . و نیز الفاظ کل ، جمیع، اجمع، کافه، من شرطیه، نکره در سیاق نفی و…
بنابراین آیاتی که مفادشان عمومیت داشته و شامل تمام افراد و مصادیق خود باشد "آیات عام" نامیده می‌شوند؛ مانند: "یا ایها الناس"؛ "یا ایها الذین آمنوا"؛ "ان الله یحب الصابرین"؛ "ان الله یحب المحسنین" و….


۱. مائده/سوره۵، آیه۳۸.    
۲. نور/سوره۲۴، آیه۶۳.    
۳. احزاب/سوره۳۳، آیه۳۵.    
۴. توبه/سوره۹، آیه۱۲.    
۵. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۳، ص۴۸-۵۲.    فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگفته از مقاله «آیات عام».    


رده‌های این صفحه : عام و خاص | قرآن شناسی
جعبه ابزار