• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات سلمی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات سلمی به آیات مربوط به صلح و آشتی اطلاق می‌شود."سلم" (بر وزن علم) به معنای صلح، مسالمت و آشتی است. "سلم" (بر وزن عقل) نیز به معنای صلح و سازش آمده است.


آیات متعددی از قرآن درباره صلح و آشتی (سلم) است که آن‌ها را "آیات سلمی" می‌نامند؛ مانند:

۲.۱ - آیه ۲۰۸ سوره بقره

آیه ۲۰۸ سوره بقره : (یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کآفة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین)؛ ‌ای کسانی که ایمان آورده‌اید همگی به اطاعت (خدا) درآیید و گامهای شیطان را دنبال مکنید که او برای شما دشمنی آشکار است.
خداوند در این آیه همه مؤمنان را به صلح و آشتی و آرامش دعوت کرده، جنگ را از خطوات و گام‌های شیطان برمی شمارد.

۲.۲ - آیه ۶۱ سوره انفال

آیه ۶۱ سوره انفال : (وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل علی الله انه هو السمیع العلیم)؛ "و اگر به صلح گراییدند تو [نیز] بدان گرای و بر خدا توکل نما که او شنوای داناست".

۲.۳ - آیه ۹۴ سوره نساء

آیه ۹۴ سوره نساء : (… ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا…)؛ " به کسی که اظهار صلح و اسلام می‌کند، نگویید مسلمان نیستی! ".

۲.۴ - آیات ۹۰ و ۱۲۸ سوره نساء

آیات ۹۰ و ۱۲۸ سوره نساء.

۲.۵ - آیه ۲۰۵ سوره بقره

آیه ۲۰۵ سوره بقره .

۲.۶ - آیه ۹ سوره حجرات

آیه ۹ سوره حجرات .


مفاد و مفهوم این آیات این نیست که مسلمانان آمادگی جنگی خود را از دست بدهند تا دشمن به تهاجم تشویق شود، و نیز به معنای توجیه صلح ذلیلانه و از موضع ضعف نیست؛ زیرا این دو از عوامل جنگ است، نه صلح ریشه دار و عادلانه.
برخی گفته‌اند منظور از آیات سلمی، آیاتی است که هنگام صلح نازل شده است؛ گرچه مفهوم و محتوای آن درباره صلح نباشد؛ مانند آیه ۳۰ سوره رعد که در حدیبیه و در هنگام صلح نازل شد.
[۱۰] مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، روش تازه‌ای در تفسیر موضوعی قرآن، ج۱۰، ص۳۶۱-۳۷۲.
[۱۱] طباطبایی، محمد حسین، قرآن در اسلام، ص۱۶۹.
[۱۲] رامیار، محمود، تاریخ قرآن، ص۶۱۶.۱. بقره/سوره۲، آیه۲۰۸.    
۲. انفال/سوره۸، آیه۶۱.    
۳. نساء/سوره۴، آیه۹۴.    
۴. نساء/سوره۴، آیه۹۰.    
۵. نساء/سوره۴، آیه۱۲۸.    
۶. بقره/سوره۲، آیه۲۰۵.    
۷. حجرات/سوره۴۹، آیه۹.    
۸. رعد/سوره۱۳، آیه۳۰.    
۹. قرشی بنابی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج۳، ص۲۹۹-۳۰۰.    
۱۰. مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، روش تازه‌ای در تفسیر موضوعی قرآن، ج۱۰، ص۳۶۱-۳۷۲.
۱۱. طباطبایی، محمد حسین، قرآن در اسلام، ص۱۶۹.
۱۲. رامیار، محمود، تاریخ قرآن، ص۶۱۶.
۱۳. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن، ج۵، ص۱۸۷-۱۹۵.    فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیات سلمی».    


رده‌های این صفحه : قهر و آشتی
جعبه ابزار