• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات امتحان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات بیانگر آزمایش‌های الهی را آیات امتحان گویند.امتحان از مسائلی است که در قرآن مجید به صورت یک سنت و قانون همگانی آمده است، و همه انسان‌ها به تناسب امکانات و استعدادهای خود امتحان می‌شوند.


۱. گاهی به صورت کلی و این که افراد در کشاکش زندگی آزمایش شده و بدین وسیله راستگو از دروغگو جدا می‌شود؛
۲. گاهی به صورتی خواندنی و نزدیک به ذهن، به سرگذشت امت‌های پیشین پرداخته است که مورد آزمایش قرار گرفته‌اند و گروهی پیروز و گروهی مردود شده‌اند.


در آزمایش‌های الهی، ممتحن (امتحان کننده) خداوند، و ممتحن (امتحان شونده) بندگان خداوند هستند، و ابزار آزمایش نیز به فرموده قرآن؛ ترس، گرسنگی، زیان‌های مالی و جانی، کمبود میوه‌ها، فرزندان و… است.


انگیزه آزمایش‌های الهی نیز بروز شایستگی‌های نهفته در بشر و رسیدن به کمال مطلوب و جداسازی افراد خوب از بد و دیگر این که آزمایش، مقیاس پاداش‌ها و کیفرها است.


آیات امتحان و مطالب مربوط به آن، با تعبیرهای گوناگونی مانند فتنه، بلا، تمحیص، تمییز و امتحان در قرآن آمده‌اند؛

۵.۱ - نمونه‌ای از آیات

۱. آیه ۱۷۹ سوره آل عمران : (ما کان الله لیذر المؤمنین علی مآ انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب...) ؛
۲. آیه ۱۵۴ سوره آل عمران: (... ولیبتلی الله ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم...) ؛
۳. آیه ۲۰ سوره فرقان: (... وجعلنا بعضکم لبعض فتنة...) ؛
۴. آیه ۱۶ سوره توبه: (ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم...).
[۵] سبحانی، جعفر، منشور جاوید قرآن، ج۱، ص۲۵۱-۲۷۰.۱. آل عمران/سوره۳، آیه۱۷۹.    
۲. آل عمران/سوره۳، آیه۱۵۴.    
۳. فرقان/سوره۲۵، آیه۲۰.    
۴. توبه/سوره۹، آیه۱۶.    
۵. سبحانی، جعفر، منشور جاوید قرآن، ج۱، ص۲۵۱-۲۷۰.
۶. معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، ج۳، ص۳۷۲.    
۷. قرشی بنابی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج۶، ص۲۴۱.    فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیات امتحان».    جعبه ابزار