• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

یحیی بن سعید انصاری (شخصیت رجالی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیحیی بن سعید انصاری، تابعی، قاضی منصور عباسی و از راویان سنی مذهب امام صادق (علیه‌السلام) است.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

یحیی از تابعین و از قبیله بنی‌نجار بوده و از سوی منصور عباسی، در مدینه به پست قضاوت و سپس به مقام قاضی القضات منصوب گردیده و بالاخره در سال ۱۴۳ ق. در‌ هاشمیه درگذشته است. تلمذ او از امام صادق (علیه‌السّلام) در کتب یاد شده و در دیگر کتب رجالی شیعه ذکر گردیده است.

۲ - منبع

[ویرایش]

سایت مجمع جهانی شیعه‌شناسی، برگرفته از مقاله «راویان امام صادق(علیه السلام) ۱»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۱۱/۲۹.    


جعبه ابزار