• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

کودکان استثنایی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاصطلاح کودکان استثنایی ممکن است در علوم ذیل به‌کار رفته باشد:

کودکان استثنایی (فقه)، از اصطلاحات به‌کار رفته در علم فقه به معنای کودکان دارای یکی از دو ویژگی عقب ماندگی ذهنی یا معلولیت جسمانی
کودکان استثنایی (روان‌شناسی)، از اصطلاحات به‌کار رفته در علم روان‌شناسی به معنای کودکانی‌ که به هر دلیل مثبت یا منفی غیرعادی توصیف شوند


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار