• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

کتب صحاح سته

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصحاح ستّه، شش کتاب روايى معروف ميان اهل سنّت است.


۱ - نام کتب صحاح

[ویرایش]

صحاح ستّه بر شش کتاب حديثى اطلاق مى‌شود كه نزد سنيّان از اهميت و اعتبار ويژه‌اى برخوردارند.
اين كتاب‌ها عبارت اند از:
۱- صحیح بخاری ، تأليف محمد بن اسماعیل بخاری (م ۲۵۶ ه . ق).
۲- صحیح مسلم (الجامع الصحيح)، نگاشته مسلم بن حجّاج نیشابوری (م ۲۶۱ ه . ق).
۳- سنن ابن ماجه ، اثر محمد بن یزید بن ماجه قزوینی (م ۲۷۳ ه . ق).
۴- سنن ابی داوود ، نوشته ابو داوود سلیمان بن اشعث سجستانی (م ۲۷۵ ه . ق).
۵- سنن ترمذی (الجامع الصحيح)، اثر محمد بن عیسی ترمذی (م ۲۷۹ ه . ق).
۶- سنن نسائی ، نگاشته احمد بن شعیب نسائی (م ۳۰۳ ه . ق).
برخى به جاى سنن ابن ماجه، سنن دارمی (م ۲۵۵ ه . ق) و برخى ديگر «موطأ» مالك (م ۱۷۹ ه . ق) را جايگزين آن كرده‌اند.
[۱] عمدة عيون الصحاح الاخبار، ص۲۲.
[۲] نفحات الازهار، ج۱۳، ص۳۹۵.
[۳] نفحات الازهار، ج۱۶، ص۲۹۳.


۲ - برتری صحیح مسلم و بخاری نسبت به بقیه

[ویرایش]

اهل سنّت همه احاديث فراهم آمده در كتب ياد شده را صحيح مى‌دانند؛ با اين حال دو كتاب صحيح مسلم و بخارى نزد آنان جايگاه ممتاز و برترى دارند؛ بدين جهت بر اين دو كتاب عنوان « صحیحین » اطلاق كرده‌اند.
[۵] ادوار فقه و كيفيت بيان آن، ص۷۱ ـ ۹۷.


۳ - کاربرد فقهی

[ویرایش]

عنوان ياد شده به مناسبت در برخى ابواب فقهى مانند تجارت آمده‌است.

۴ - حکم فقهی نگهدارى صحاح سته

[ویرایش]

نگهدارى كتاب‌هاى گمراه كننده ـ جز به جهت غرض صحيح، همچون رد و ابطال مطالب آن ـ حرام است.
از مصاديق اين نوع كتاب‌ها، كتاب‌هاى حديثى است كه احاديث آن‌ها ساختگى و دروغ باشد.
برخى گفته‌اند: كتب حديثى كه احتمال صدور احاديث آنها از معصوم عليه السّلام مى‌رود، مانند صحاح ستّه ، مشمول اين حكم نمى‌شود و نگهدارى آن‌ها جایز است؛ جز آن دسته از احاديث موجود در اين كتاب‌ها كه ساختگى بودن آن‌ها قطعى است.
[۷] مفتاح الكرامة، ج۸، ص۱۰۹ ـ ۱۱۰.


۵ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. عمدة عيون الصحاح الاخبار، ص۲۲.
۲. نفحات الازهار، ج۱۳، ص۳۹۵.
۳. نفحات الازهار، ج۱۶، ص۲۹۳.
۴. اضواء علی الصحیحین، ص۵۸ ۵۹.    
۵. ادوار فقه و كيفيت بيان آن، ص۷۱ ـ ۹۷.
۶. مجمع الفائدة، ج۸، ص۷۵.    
۷. مفتاح الكرامة، ج۸، ص۱۰۹ ـ ۱۱۰.


۶ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۴۶.    جعبه ابزار