• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

کارکردگرایی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکارکردگرایی ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

کارکردگرایی (روان‌شناسی)، کنش‌گرایی یا کارکردگرایی، یکی از مکاتب روان‌شناسی و پایه‌گذاری شده توسط "جان دیویی" و "جیمز رولند آنجل"
کارکردگرایی (کلام)، یکی از مسائل جدید کلامی، کارکردگرایی به معنای انتظار داشتن از دین یا هر چیز دارای ادعایی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار