• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

پیراهن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپیراهن نوعی لباس است که معمولا از پارچه‌ی نازک تهیّه می‌شود و دارای یقه و آستین است. از آن به مناسبت در باب‌های طهارت، صلاة، حج و نکاح سخن رفته است.


۱ - پیراهن قطعه‌ای از کفن

[ویرایش]

کفن واجب بنابر مشهور، سه قطعه است که یکی از آن‌ها پیراهن می‌باشد و وجوب آن به قول مشهور تعیینی است نه‌ تخییری. در اندازه‌ی آن اختلاف است. برخی گفته‌اند: پیراهن باید به اندازه‌ای باشد که از سرشانه تا نصف ساق پا را بپوشاند. برخی دیگر، مسمّای عنوان پیراهن را کافی دانسته‌اند.

۲ - غسل میّت با وجود پیراهن

[ویرایش]

هرگاه میت با پیراهن غسل داده شود پس از پایان غسل، مستحب است پیراهن او از ناحیه‌ی پا از تنش بیرون آورده شود و در صورت نیاز به شکافتن، شکافته می‌شود. در شرط بودن اذن وارث در این صورت (شکافتن) اختلاف است.

۳ - پوشیدن لنگ بر روی پیراهن در نماز

[ویرایش]

پوشیدن ازار (لنگ) روی پیراهن بلند، مانند پیراهن عربی در نماز بنابر مشهور، مکروه است.

۴ - احرام مرد در پیراهن

[ویرایش]

احرام بستن در لباس دوخته مانند پیراهن و نیز پوشیدن آن در حال احرام برای مرد جایز نیست؛ و در صورت اخیر کفاره دارد و واجب است آن را پاره کرده، از طرف پا بیرون آورد.
[۴] العروة الوثقی،ج۲، ص۵۷۲.


۵ - پیراهن مصداق نفقه واجب

[ویرایش]

تأمین پوشش زن همچون پیراهن، شلوار و مقنعه از مصادیق نفقه‌ی واجب بر شوهر است.


۶ - پانویس

[ویرایش]
۱. جواهر الکلام،ج۴، ص۱۶۵- ۱۶۶.    
۲. جواهر الکلام،ج۴، ص۱۴۷-۱۴۸.    
۳. الحدائق الناضرة،ج۷، ص۱۱۹.    
۴. العروة الوثقی،ج۲، ص۵۷۲.
۵. الحدائق الناضرة،ج۱۵، ص۷۶.    
۶. جواهر الکلام،ج۳۱، ص۳۳۴.    


۷ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام،ج‌۲، ص۲۹۶-۲۹۷    

رده‌های این صفحه : احکام اموات | حج | طهارت | فقه
جعبه ابزار