• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

پشت (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمقالات مرتبط: ظهر (مفردات‌قرآن).

حدّ فاصل میان استخوان لگن و کتف انسان را پشت گویند. این عنوان در بابهای طهارت، صلات و دیات آمده است.مستحب است برای آنکه صورت میّت رو به قبله بماند و در درون قبر به پشت نیفتد سنگ یا آجری در پشت وی بگذارند.


راست بودن مهره‌های پشت و گردن در حال قیام و نیز هموار بودن پشت و محاذی بودن گردن با آن در حال رکوع از مستحبات نماز است.
[۲] طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۶۴۲.دیۀ شکستن پشت و نیز وارد کردن ضربه بر پشت به حدّی که موجب خمیدگی و قوزپشتی گردد و یا نتواند بنشیند، دیۀ کامل است و اگر بهبود یابد به‌گونه‌ای که بتواند بنشیند یا راه برود، بنابر آنچه به مشهور نسبت داده شده، یک سوم دیه ثابت می‌شود؛ لیکن بنابر قول دیگر، اگر به‌طور کامل خوب شود، دیه‌اش یک دهم دیۀ کامل است.
اگر با شکسته شدن پشت، پاها نیز آسیب ببینند و شل شوند، یک دیه برای پشت و دو سوم دیه برای پاها ثابت می‌شود و چنانچه توان راه رفتن و آمیزش را از فرد آسیب دیده بگیرد، بزهکار باید دو دیۀ کامل بپردازد.


۱. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۲، ص۱۲۰.    
۲. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۶۴۲.
۳. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۲، ص۵۵۲.    
۴. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۲۶۰-۲۶۲.    فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۲۶۷.    


رده‌های این صفحه : طهارت | فقه | نماز
جعبه ابزار