• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

وقف (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه وقف ممکن است در معانی ذیل به‌کار رفته باشد:

وقف (اسلام)، عقدی با ثمرۀ حبس کردن اصل مال، و رها کردن منفعت
وقف (تجوید)، از اصطلاحات علم تجوید به‌معنای توقف بر یک کلمه و جدا ساختن آن از کلمه بعد


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار