• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

وظیفه عملی شرعی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتکلیف مستفاد از اصول عملی شرعی، هنگام شک یا جهل به حکم واقعی را وظیفه عملی شرعی گویند. این بحث در اصول فقه کاربرد دارد.


۱ - تعریف

[ویرایش]

وظیفه عملی شرعی، مقابل وظیفه عملی عقلی بوده و به وظیفه‌ای گفته می‌شود که اصول عملی شرعی، آن را ایجاد می‌نماید، مانند: برائت شرعی، احتیاط شرعی و استصحاب؛ به بیان دیگر، وظیفه عملی شرعی، دستورالعملی است که شارع آن را جعل نموده تا هنگامی که مکلف به حکم واقعی شک دارد و اماره‌ای نیز در دسترس او نیست، از سرگردانی در آید.
[۳] الاجتهاد اصوله و احکامه، بحرالعلوم، محمد، ص ۴۹.


۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. محاضرات فی اصول الفقه، خویی، ابوالقاسم، ج ۱، ص ۷.    
۲. اصطلاحات الاصول، مشکینی، علی، ص ۵۹.    
۳. الاجتهاد اصوله و احکامه، بحرالعلوم، محمد، ص ۴۹.
۴. الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ایروانی، باقر، ج ۳، ص ۴۰۹.    


۳ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۹۱۰، برگرفته از مقاله «وظیفه عملی شرعی».    

رده‌های این صفحه : وظیفه عملی
جعبه ابزار