• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

وسواس (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه وسواس ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

وسواس (اخلاق)، از اصطلاحات به کار رفته در علم اخلاق، به معنای خطورات بد قلب
وسواس (اصول)، از اصطلاحات به کار رفته در اصول فقه، به معنای شخص دیرباور و شکّاک
وسواس (روان‌شناسی)، از اصطلاحات روان‌شناسی، یکی از بیمار‌ی‌های روانی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار