• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

میرزا جوادآقا (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیرزا جوادآقا ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

میرزا جوادآقا ملکی تبریزی، از علمای فقه، اصول، حکمت و عرفان اسلامی و از عرفای بزرگ شیعه
میرزا جوادآقا تهرانی، فقیه، استاد معارف اعتقادی و مفسر معاصر


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار