• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

منیة المرید فی ادب المفید و المستفید

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤلّف:شیخ زین الدین بن علی عاملی، معروف به شهید ثانی (م ۹۶۵ هـ .ق)


۱ - معرفی کتاب

[ویرایش]

کتاب حاضر در بیان آداب تعلیم و تعلم و بیان وظایف متقابل استاد و شاگرد و دیگر موضوعات، کتاب ارزنده و خوبی بوده و مدت ها جزء متون درسی طلاب حوزه های علمیه بوده است. در این کتاب به موضوعاتی مانند ارزش علم و تکالیف شاگرد و استاد، مفتی و مستفی، آداب مناظره و مباحثه، کتابت، آداب تعلیم و تعلم برای علوم اسلامی و مراتب علوم و دهها مسائل با ارزش دیگر اشاره شده و از بدو نگارش تا به امروز مورد توجه ویژه علماء و طلاب و علم آموزان بوده است.
از ویژگی های کتاب این است که مؤلف آن در والاترین درجه علم و معرفت و اخلاق بوده و بعد از کسب تجارب زیاد و ممارست طولانی، برای هدایت علماء و طلاب این کتاب را نوشته است. در نگارش و تألیف کتاب از آیات، روایات و اقوال علماء به مناسب در هر بابی استفاده شده است.
اسلوب تنظیم و تحریر کتاب منیة المرید در چهار باب و یک خاتمه که شامل نصایحی برای طلاب است تنظیم شده است.
باب اول: آداب معلم و متعلم، شاگرد و استاد، که بخش عمده کتاب را به خود اختصاص داده است.
باب دوم: در آداب فتوی دادن، فتوادهنده و فتواگیرنده.
باب سوم: در مباحثه و مناظره و شروط و آداب و آفات آن.
باب چهارم: در آداب کتابت و کتاب هایی که آلت علم هستند.
هر باب از کتاب شامل چند نوع و فصل می باشد.

۲ - ترجمه فارسی

[ویرایش]

کتاب حاضر، چندین بار به فارسی ترجمه شده است که در سال ۱۳۶۹ شمسی به وسیله شیخ محمد باقر ساعدی خراسانی و در سال ۱۳۷۴ شمسی بوسیله سید محمود دهسرخی اصفهانی و بار دیگر به همت دکتر سید محمد باقر حجتی به نام آداب تعلیم و تعلم در اسلام در سال ۱۴۰۰ هـ .ق ترجمه شده است.

۳ - وضعیت نشر

[ویرایش]

کتاب منیة المرید در یک جلد به زبان عربی با تحقیق رضا مختاری به همت مکتب الاعلام الاسلامی در سال ۱۴۰۹ هـ .ق به چاپ رسیده است.

۴ - منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم    رده‌های این صفحه : آثار شهید ثانی | کتب اخلاقی شیعه
جعبه ابزار