• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

منشور جاوید (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
منشور جاوید اثر علامه استاد جعفر سبحانی نخستین تفسیر موضوعی به زبان فارسی است، که تاکنون دوازده جلد آن به چاپ رسیده است.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

منشور جاوید اثر علامه استاد سبحانی؛ نخستین تفسیر موضوعی به زبان فارسی است. مولف، در سال ۱۴۰۱ ق/ ۱۳۵۹ ش تالیفشان را آغاز کرده و تاکنون دوازده جلد از آن به چاپ رسیده است.
جلد نخست: شامل ۲۴ اصل: ۱ - یکتا‌پرستی، ۲ - نیکی به والدین، ۳ - فرزند کشی در جاهلیت و عصر فضا، ۴ - مبارزه با فساد اخلاقی، ۵ - احترام به انسان، ۶ - حمایت از یتیم، ۷ - ابعاد قسط و عدل، ۸ - تکلیف در حدود قدرت، ۹ - عدالت در گفتار، ۱۰ - وفای به عهد، ۱۱ - ابزار شناخت، ۱۲ - امکان شناخت، ۱۳ - اسراف و تبذیر، ۱۴ - حجاب تعصب، ۱۵ - جایگاه زبان از دیدگاه قرآن، ۱۶ - شکر و سپاس، ۱۷ - آزمایش‌های الهی، ۱۸ - از خود بیگانگی، ۱۹ - داستان‌های قرآن، ۲۰ - قلب و فؤاد در قرآن، ۲۱ - ضرورت تشکیل جامعه، ۲۲ - بعد جهانی جامعه، ۲۳ - نظام‌مندی جامعه، ۲۴ - سنن الهی در جامعه؛
جلد دوم: مساله توحید و ابعاد آن؛ و خداشناسی و براهین ده‌گانه آن: برهان فطرت، برهان حدوث، برهان امکان، برهان حرکت، برهان نظم، برهان محاسبه و احتمالات، برهان موازنه و اعتدال، برهان راهیابی جاندارها، برهان هماهنگی پدیده‌ها، برهان صدیقین؛
جلد سوم: بحث از جهاد، هجرت، حق و باطل، هدایت و ضلال، تفسیر و تاویل، محکم و متشابه و عدالت صحابه از دیدگاه تاریخ؛
جلد چهارم: بحث گسترده در خصوص نفاق و انسان و نیز بحث از اراده و اختیار؛
جلد پنجم: عصمت و تنزیه انبیا؛
جلد ششم: شناخت پیامبر و امام از دیدگاه قرآن؛ و بخشی از سیره پیامبر اسلام؛
جلد هفتم: ادامه سیره پیامبر و نگاهی به غزوات آن حضرت؛
جلد هشتم: بحث از توبه، شفاعت، احباط و تکفیر و مساله آگاهی اولیای الهی از غیب؛
جلد نهم: در باب معاد و ابعاد آن و تجسم اعمال؛
جلد دهم: ضرورت بعثت انبیاء و سنت الهی در این‌باره؛
جلد یازدهم: قصص انبیاء؛ آن‌گونه که در قرآن آمده است؛
جلد دوازدهم: ادامه بحث‌های قبل تا بحث از حضرت مسیح.

۲ - منبع

[ویرایش]

معرفت، محمدهادی، تفسیر و مفسران، ج۲، ص۵۳۳-۵۳۴.    


جعبه ابزار