• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مقبره (مفردات‌قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

مَقْبَرَه (به فتح میم و سکون قاف و فتح باء) و مِقْبَرَه (به کسر میم و سکون قاف و فتح باء) از واژگان قرآن کریم به معنای محل قبر است و جمع آن مَقابِر می‌باشد.مَقْبَره و مِقْبَره: محل قبر را گويند و جمع آن مَقابِر است‌.


(أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ • حَتَّى زُرْتُمُ‌ الْمَقابِرَ) ظاهرا مراد از (زُرْتُمُ الْمَقابِرَ) مرگ است، يعنى: «رقابت در كثرت مال سرگرمتان كرد تا مرديد و به مقابر رسيديد». به عبارت ديگر غفلت همه عمر شما را گرفت. بعضى آن را اظهار فخر با شمردن اموات دانسته‌اند كه انشاء اللّه در «كثر» خواهد آمد.


۱. قرشی بنابی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج۵، ص۲۲۱.    
۲. راغب اصفهانی، حسین، المفردات، ط دارالقلم، ص۶۵۱.    
۳. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ت الحسینی، ج۳، ص۴۴۶.    
۴. تکاثر/سوره۱۰۲، آیه۱-۲.    
۵. علامه طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان، ج۲۰، ص۳۵۱.    
۶. علامه طباطبایی، سیدمحمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان، ج۲۰، ص۶۰۰.    
۷. طبرسی، مجمع البیان، ج۱۰، ص۸۱۲.    
۸. بیستونی، محمد، ترجمه مجمع البیان، ج۲۷، ص۲۵۴.    
۹. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۷، ص۳۷۷.    قرشی بنابی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، برگرفته از مقاله "قبر"، ج۵، ص۲۲۱.    


جعبه ابزار